Flamée-flash van 29 oktober – Wij houden u op de hoogte…

De aangekondigde Corona-steunmaatregelen krijgen meer en meer vorm. Er raken meer details bekend omtrent de voorwaarden en de hoogte van de bedragen die aan de Vlaamse bedrijven zullen worden uitbetaald. Ondertussen raken ook de krijtlijnen van onze nieuwe De Croo I-regering meer en meer bekend. Flamée & Partners houdt u via onze nieuwsbrieven graag op de hoogte van de (fiscale) actualiteit…

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme (versie 2) – meer duidelijkheid

Naast het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen met een omzetdaling in augustus en september, werd recent ook ‘het nieuwe Vlaamse beschermingsmechanisme (NVB)’ aangekondigd. Om van deze steunmaatregel te kunnen genieten, zal opnieuw een omzetdaling van 60% moeten kunnen worden aangetoond.

Ondernemingen zullen kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor een omzetverlies van 60% of meer in de periode 1 oktober – 15 november 2020 of in de periode 19 oktober – 18 november 2020. Omdat cafés en restaurants verplicht een maand dienen te sluiten, hebben zij automatisch recht op steun, zonder een omzetdaling te moeten bewijzen. Een uitzondering hierop zijn de restaurants die gebruikelijk meer dan de helft van hun omzet uit take-away activiteiten halen (bijvoorbeeld een snackbar).

De steun zal normaliter 10% bedragen van de omzet (exclusief btw) die tijdens dezelfde periode in 2019 werd gerealiseerd. Voor zelfstandigen in bijberoep, die aan de voorwaarden voldoen, wordt dit percentage gehalveerd. Voor starters dient te worden vergeleken met een financieel plan.

Afhankelijk van de gekozen periode, zijn er maximumbedragen van toepassing. Voor de referentieperiode van 1 oktober tot 15 november 2020 bedraagt de steun maximaal 11.250 euro voor ondernemingen met minder dan negen werknemers en 22.500 euro voor ondernemingen met tien of meer werknemers. Voor de referentieperiode 19 oktober tot 18 november 2020 is dat respectievelijk 7.500 en 15.000 euro. Die laatste regeling geldt altijd voor cafés en restaurants. Daarnaast is de steun beperkt tot 2.250 euro voor ondernemingen die in hoofdzaak maaltijden aanbieden en verplicht een witte kassa moeten gebruiken, maar niet beschikken over een geregistreerd kassasysteem.

De maatregel zal normaal gezien eind november kunnen worden aangevraagd via de website van Vlaio. Let op: voor het eerste Vlaams Beschermingsmechanisme (omzetdaling in augustus en september) is de deadline van de aanvraag reeds 15 november!!

6% BTW voor het slopen en heropbouwen van onroerend goed

De regering De Croo I (ook wel Vivaldi I genoemd) zit ondertussen enkele weken in het zadel. Vele zaken die in het regeerakkoord werden opgenomen, moeten nog worden uitgewerkt in concrete wetteksten. Zo is in het regeerakkoord voorzien dat er een verlaagd btw-tarief (6%) van toepassing zal zijn voor de sloop en heropbouw van onroerende goederen. Hiermee wordt de maatregel, die reeds van toepassing was in 32 steden, uitgebreid naar het volledig Belgisch grondgebied.

Het verlaagd btw-tarief is van toepassing op de afbraakwerken en heropbouwwerken van ‘een gebouw’, ongeacht de specifieke functie. In principe voldoet zelfs een geasfalteerd terrein of een terrein met ondergrondse leidingen aan deze definitie. De btw-verlaging is enkel van toepassing op materiële werken, en dus niet op de erelonen van architecten of bouwingenieurs.

Dit lijkt ons in elk geval een extra stimulans te zijn om tot de afbraak en heropbouw van een vervallen woning of een bouwvallige loods over te gaan.

Afkoop studiejaren – de deadline nadert…

Een voldoende hoog pensioen is iets waar elke Belg na zijn professionele carrière van droomt. Om dit pensioen ietwat te verhogen, kan ervoor worden geopteerd om de studiejaren die u hebt genoten om een diploma hoger of universitair onderwijs te behalen, ‘af te kopen’.

Tot 30 november 2020 kan deze afkoop geschieden tegen een verlaagd tarief, voor wat betreft de studiejaren die u hebt genoten vanaf 1 januari van het jaar waarin u 20 jaar werd. Bovendien kan tot de helft van de investering onmiddellijk worden terugverdiend door een belastingvermindering. U krijgt in ruil voor deze investering maandelijks een hoger pensioen.

De bedragen zijn afhankelijk van persoon tot persoon. Hoeveel studiejaren kunnen er worden afgekocht en tegen welke prijs? Hoeveel belastingvoordeel levert u dit op? Hoeveel extra pensioen levert u dit op? Wij bekijken het graag voor u! Wees wel snel, vanaf 1 december 2020 is het niet langer mogelijk om uw studiejaren tegen dit forfaitair, voordelig tarief af te kopen.

 

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via ward@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team