Flamée-flash | (Andermaal) nieuw Beschermingsmechanisme, extra vaderschapsverlof en uitstel bewijsstukken UBO-register

Wij informeren u via onze Flamée-flash graag opnieuw over enkele juridische, financiële en fiscale onderwerpen die voor u, als ondernemer, belangrijk kunnen zijn.

Wij geven u eerst wat meer informatie met betrekking tot het Vlaams Beschermingsmechanisme 6, dat binnenkort kan worden aangevraagd. Ten tweede staan we stil bij de extra vijf dagen vaderschapsverlof, een maatregel die recent werd afgekondigd. Tot slot geven wij u graag een nieuwtje mee aangaande het UBO-register.

Vlaams Beschermingsmechanisme 6 voor maart 2021 – aanvraag mogelijk vanaf 16 april

Ondernemingen die geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 maart 2021 tot 31 maart 2021, in vergelijking met dezelfde periode in 2019, komen voor het Vlaams Beschermingsmechanisme 6 in aanmerking.

 

Ondernemingen die in de voorbije maand maart verplicht gesloten waren, kunnen ook opnieuw steun aanvragen voor de periode van sluiting, zonder de verplichting om een 60%-omzetdaling aan te tonen. Horecazaken, die een belangrijke omzet uit take-away activiteiten halen, moeten wel een omzetdaling van 60% kunnen aantonen.

De steun bedraagt normaliter 10% van de omzet (excl. BTW) die werd gerealiseerd in de corresponderende periode in 2019. Merk op dat dit voor april zou worden opgetrokken tot 15%.

Zelfstandigen in bijberoep, met een voldoende hoog netto-belastbaar beroepsinkomen in 2019, komen ook in aanmerking. Voor hen bedraagt deze steun 5% van de gerealiseerde omzet (excl. BTW). Afhankelijk van de sector waarin u actief bent en het aantal werknemers dat u tewerkstelt, zijn er ook minimum- en maximumbedragen van toepassing.

De aanvraag, die reeds kan gebeuren vanaf 16 april, dient te geschieden via de website van Vlaio. De weblink zal hiervoor spoedig online worden geplaatst. Wij vermoeden dat ook wij als gemandateerde, binnenkort opnieuw deze aanvraag voor onze klanten in orde zullen kunnen brengen. Op heden wachten wij hiervoor nog op bevestiging van ons beroepsinstituut. U heeft tijd tot 15 mei 2021 om deze aanvraag in orde te brengen.

Friendly reminder: voor de aanvraag van het Vlaams Beschermingsmechanisme 5 (voor de maand februari) heeft u nog de tijd tot en met 30 april 2021!

Vijf dagen extra vaderschapsverlof

Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandigen die vader worden, recht op vaderschapsverlof. Zo is het sindsdien mogelijk voor hen om een uitkering, en eventueel ook gratis dienstencheques, aan te vragen.

Om recht te hebben op deze uitkering dient men aangesloten te zijn als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende echtgenoot maxistatuut, en dit van het tweede kwartaal voor de geboorte tot en met het kwartaal waarin de laatste dag van uw geboorteverlof ligt. Voor starters geldt een uitzonderingsregel.

Het vaderschapsverlof omvatte  10 volledige of 20 halve dagen. Voor geboortes vanaf 1 januari 2021 bedraagt dit echter 15 volledige of 30 halve dagen, en vanaf 1 januari 2023 zal dit zelfs 20 volledige/40 halve dagen bedragen. Merk op dat u deze dagen binnen de vier maanden na geboorte dient op te nemen.

U zal een vergoeding krijgen van 83,26 EUR per volledige dag en 43,63 EUR per halve dag vaderschapsverlof dat u opneemt. Als u maximum acht dagen vaderschapsverlof opneemt, krijgt u daarnaast nog een éénmalige uitkering van 135 EUR. Dit is in feite een terugbetaling van de aankoop van 15 dienstencheques.

Merk op dat u uw vaderschapsverlof ten laatste op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte dient aan te vragen bij uw sociaal verzekeringsfonds!

 

Uitstel opladen bewijsstukken in het UBO register

Vennootschappen en vzw’s zijn sinds 2019 verplicht om in een elektronisch register, zijnde het UBO-register, aan te geven wie de uiteindelijke begunstigden van de onderneming zijn. Wellicht bent u reeds op de hoogte van de bijkomende verplichtingen hieromtrent. Zo kreeg u als onderneming de tijd tot en met 30 april 2021 om de nodige bewijsstukken op te laden die aantonen dat de informatie in het register correct en actueel is. Gezien de onduidelijkheid die er heerste omtrent deze bewijsstukken, werd de deadline nu verlengd tot en met 31 augustus 2021. Dit geldt tevens voor de verplichte jaarlijkse bevestiging.

Dit geeft u als ondernemer iets meer ademruimte om de nodige stappen te ondernemen. In die tussentijd zal men ook werk maken van een meer gebruiksvriendelijke e-service. Hou er rekening mee dat vanaf 1 september 2021 de FOD Financiën sancties kan opleggen aan de ondernemingen die nog steeds de nodige bewijsstukken niet hebben toegevoegd. Uitstel is dus geen afstel!

 

U kunt ons steeds contacteren via ward@flamee.be .

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team