Flamée-Coronaflash: nieuwe maatregelen, ook voor u mogelijk?

De cijfers die in de media verschijnen, liegen er niet om… Het Corona-virus treft onze samenleving opnieuw harder. Ook de economische gevolgen zijn niet te overzien. De horeca-zaken dienen opnieuw hun deuren te sluiten, en ook vele andere ondernemingen kampen met zware verliezen. De overheid probeert hier opnieuw, althans gedeeltelijk, aan tegemoet te komen door de aankondiging van nieuwe steunmaatregelen. De precieze formaliteiten zijn nog niet gekend, maar wij geven jullie alvast graag de krijtlijnen mee…

Het Vlaams Beschermingsmechanisme – versie 1

Een tijdje terug werd reeds het Vlaamse Beschermingsmechanisme door Vlaio aangekondigd. Ondernemingen die destijds in aanmerking kwamen voor de compensatiepremie of de hinderpremie behoren ook tot het toepassingsgebied van deze maatregel. Verder dient er een omzetverlies van 60% te worden aangetoond. De periode 1 augustus 2019 – 30 september 2019 dient te worden vergeleken met de periode 1 augustus 2020 – 30 september 2020. Afwijken van de referentieperiode is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk.

De subsidie bedraagt in principe 7,5% van de gerealiseerde omzet in de periode 1 aug – 30sep 2019. Voor zelfstandigen in bijberoep kan de premie eventueel 3,75% bedragen. Er is een absoluut maximumbedrag van 15.000 EUR. De premie is normaliter vrijgesteld van belastingen. De aanvraag kan gebeuren via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme . Sinds kort kunnen wij, als uw accountant, ook de premie aanvragen. De deadline is 15 november 2020.

Het Vlaams Beschermingsmechanisme – versie 2

Eind vorige week werd ook een tweede versie van deze steunmaatregel aangekondigd. Eenmanszaken en vennootschappen die opnieuw geconfronteerd worden met een omzetverlies van 60%, komen hiervoor in aanmerking. Voor deze premie dient de periode van 1 oktober 2020 – 15 november 2020 te worden vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Voor verplicht gesloten zaken (restaurants, cafés…) zou automatisch worden aangenomen dat aan de voorwaarden zijn voldaan.

Deze subsidie zou normaliter 10% van de gerealiseerde omzet in de periode 1 oktober 2019 – 15 november 2019 omvatten. Er is een maximumbedrag van 11.250 EUR voor kleine bedrijven en van 22.500 EUR voor ondernemingen vanaf 10 werknemers.

De definitieve voorwaarden hieromtrent zijn nog niet volledig duidelijk. We houden u verder op de hoogte zodra het mogelijk wordt deze aan te vragen.

Verlenging relance-premie

De relance-premie (heropstart overbruggingsrecht) werd verlengd voor de maanden november en december. Zo kan men als zelfstandige per maand een uitkering ontvangen van 1.614,10 EUR bij gezinslast, of 1.291,69 EUR zonder gezinslast. Wel dient men verplicht gesloten geweest te zijn tot en met 3 mei 2020 of langer, en dient u een omzetverlies te lijden van minstens 10% gedurende het voorafgaande kwartaal, in vergelijking met datzelfde kwartaal vorig jaar. De ultieme deadline voor de aanvraag van de premie voor de maanden november en december is 30 juni 2021.

Verdubbeling van het overbruggingsrecht

In geval van verplichte sluiting van uw activiteiten (horeca, evenementen- en cultuursector) zal u het crisis-overbruggingsrecht kunnen aanvragen, waarvoor de bedragen worden verdubbeld. Deze financiële tegemoetkoming bedraagt bijgevolg 3.228,20 EUR voor een zelfstandige met kinderlast, of 2.583,38 EUR voor een zelfstandige zonder kinderlast.

Merk op dat bovenstaande maatregelen met betrekking tot het overbruggingsrecht nog niet in een wetgevend kader werden gegoten, waardoor deze momenteel ook nog niet kunnen worden aangevraagd bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Tijdelijke kwijtschelding van de RSZ-bijdragen

De Federale overheid zal ook een kwijtschelding van de RSZ-bijdragen voorzien voor werkgevers die verplicht moeten sluiten.

De horeca kon eerder reeds uitstel van betaling verkrijgen voor de RSZ-bijdragen van het eerste en tweede kwartaal. Dit wordt mogelijks ook een optie voor het derde en vierde kwartaal.

Uitstel van betalingen

De bestaande betalingsuitstelregelingen worden door de overheid verlengd. Om welke regelingen het hier juist gaat en wat de voorwaarden zullen zijn, is momenteel nog niet duidelijk.

Zoals u merkt zijn er heel wat steunmaatregelen op komst, maar dienen we momenteel nog af te wachten op een wetgevend kader om de specifieke voorwaarden te kennen. Pas dan zal het ook mogelijk zijn om deze maatregelen aan te vragen.

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via ward@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team