Fast Forward in plaats van Pauze… Ontdek de opportuniTIJDEN ondanks het coronavirus!

Het Coronavirus is het gespreksonderwerp van elke dag. En inderdaad, dit is geen positief verhaal; mensen die ziek worden, ondernemingen die tijdelijk sluiten, verplaatsingen die beperkt worden…

Maar we dienen als ondernemer nu al na te denken hoe ons businessplan er zal uitzien in het post-Corona tijdperk. Conference calls, live streaming, thuiswerk, flexibele werkposten, doorgedreven digitalisering,…
zijn het nieuwe normaal.

Elke ondernemer is de laatste weken op brutale wijze uit zijn comfortzone geduwd. Vervelend? Misschien wel, maar elke verandering brengt ook opportuniTIJD met zich mee. Laat ons focussen op de positieve kanten van de wijzigingen en samen deze uitdagingen aangaan.

Is uw businessmodel aangepast aan de nieuwe werkelijkheid? Stof tot nadenken, er is TIJD hiervoor…
Flamée & partners denkt nu al met u mee.

Fast Forward in plaats van Pauze … ook na Corona blijft ondernemen een werkwoord.

Hieronder vindt u een inspirerende tekst van dhr. Piet Perquy, Business Coach, Inspirator, Spreker.

Succes!


Beste collega ondernemer,
Het zijn rare tijden.
Voor sommigen kop in kas tijden, hamstertijden en paniektijden. Slik bakken negativisme en braak vervolgens nog meer negativisme. Het is over en uit. Gedaan. Sluit uw bedrijf af, maak medewerkers economisch werkloos, blijf in uw kot, discussieer met uw partner en bel desnoods de flikken. Haal Monopoly van onder het stof, lach groen met Social Media grappen, vergeet uw buitenverblijf, tracht uw nood aan familie te compenseren met Familie en beperk uw contact met de buitenlucht tot uwen eigen hof en blijf aub ver weg van de buren.
Het zijn rare tijden.
Heel wat mensen maken op dit eigenste moment inderdaad vreselijke dingen mee en hopelijk zijn en blijven we zelf van dit verschrikkelijke leed gespaard, maar besef ook dat gelukkig “slechts” een fractie van de bevolking fysiek slachtoffer zal worden. Het gros van de bevolking zijn en zullen lichamelijk gezond blijven. Gelukkig maar.
Bovendien is de angst voor het virus zelf eigenlijk betrekkelijk klein. De echte angst zit hem in het gebrek aan capaciteit om alle zieke mensen te helpen. Ook de Belgische gezondheidszorg is niet georganiseerd, noch voorzien (mensen, medicijnen en apparatuur) om zoveel zieken op hetzelfde moment op te vangen. De bewegingsvrijheid (lees dus zeker ook: de economie) moet dus enkel en alleen on hold om de toestroom aan patiënten te beperken, te spreiden, te kanaliseren en te organiseren om zo de maximale kans en ruimte te krijgen zoveel als mogelijk levens te redden.
Het is dus niet “het beestje” zelf, maar het gevolg die ook onze economie doet verstijven. En het is het gevolg op dat gevolg dat pas echt “dodelijk” is.
Niet Corona maar Post Corona is de bedreiging voor ons welzijn op korte maar zeer zeker ook op lange tot zelfs heel lange termijn.
Ik kreeg sinds begin vorige week heel wat telefoontjes en mails van ondernemers in angst en met bakken onbeantwoorde vragen waardoor ik besloot deze visie, mijn visie, met ieder van jullie te delen, want waar jij als ondernemer nu echt bang van moet zijn is dat het gevolg van het gevolg uw bedrijf en voornamelijk uw brein zou gaan verlammen.
Corona verlammingsverschijnselen zijn: algemene angst, slapeloosheid, blindheid (voor de toekomst), besluiteloosheid of net impulsiviteit, angst voor de klant- en prospectsyndroom, verslaafdheid aan overlevend rekenen en tellen, maar ook, en zo niet nog schadelijker, gelatenheid en het plots veel tijd over hebben en daar ook nog van “genieten”.
Als je dus nog niet geïnfecteerd bent met het echte coronavirus hou je het enerzijds beter zo maar haal je anderzijds best per direct uw vinger van de pauzeknop en laat je de verlamming niet langer toe.
Financieel is het voor velen een, al dan niet serieuze, aderlating maar gedurfd los van dit bekeken zijn deze gebeurtenissen, bij een goede lichamelijke gezondheid uiteraard, net een goede zaak. Een crisis is ook positief te bekijken. Eens “dikke tegen de lippe” om ons uit de degoutant luxueuze hangmat te duwen waarin we de laatste jaren maar wat heen en weer lagen te schommelen. Weg en weer, zelfs niet eens op en neer.
Lui zijn we veelal geweest, ja hard gewerkt maar vaak ook fout gewerkt. Noodzakelijke beslissingen telkens voor ons uitschuivend. Vergeten door de knieën te gaan met vandaag rugpijn als resultaat. Correctie egopijn. Veel in ook, maar zelden aan het bedrijf. Permanent geprikkeld door de foute sociale “je moet vooruit” prikkels, presterend zonder doelgericht te presteren. Geleefd worden, zonder te leven.
En nu pats “tegen de lippe”, “dikke tegen de lippe”. Tot Eurobloedens toe met nu snel gespeelde potjes paniekvoetbal zonder goal, zonder bal zelfs, als enig resultaat. Hamsteren, redden wat er te redden valt, lichten uit, deuren toe, schuldigen zoeken en vingerwijzen, brullen en lullen of, dus nog veel gevaarlijker, gelaten het kijk-de-kat-uit-de-boom spel spelen.
Pats. “Tegen de lippe”.
Rare tijden.
Dat een crisis goed is bleek uit het verleden al. Om de zoveel tijd moeten we kaf en koren scheiden, niet? Onze grootste groei kwam er destijds dankzij de crisis van 2008 waarbij we opportuniteiten zagen en grepen in de, op hetzelfde moment, gemaakte fouten of de laksheid en gelatenheid van de geslagen en verlamde concurrenten, sleurend aan hun gigantische zakken overhead.
Crisis is goed voor wie deze rare tijden absoluut als “opportuniTIJDEN” ziet. Voor wie niet toegeeft aan de verlamming en “inZIET” dat we nu gedwongen worden om ons bedrijf, onze werking en onszelf in vraag te stellen want, nogmaals, het grootste economisch gevaar op korte, lange en veel langere termijn zit hem niet in “Chinese beestjes”, maar in het zich nu schuilhouden binnen de ogenschijnlijk veilige bunker om eens de oorlog is gestreden heel traag en voorzichtig, half verdoofd nog, het eerste licht weer te aanschouwen en de geleden schade pas dan(!) op te meten.
Het grootste gevaar zit hem daar, in de traagheid, in het niet (willen) zien van deze “opportuniTIJD”. Want dat is het. Halfvol, niet halfleeg. NU is het de tijd, de hoogste tijd om uw “kwaliTIJD” in de meest ruime zin te evalueren, uw “prioriTIJD” van vandaag en morgen te bepalen en met een dikke schop uw eigen verwende kont uit de doorgezakte zetel te krijgen.
Je zou het bijna niet geloven maar ondernemen is ook in Corona tijden geen vies woord. Het is uw plicht.
Aan het werk verdomme, onderneem en wel nu!
Invulling van de gewonnen “opportuni- en kwaliTIJD”;
Het gedrag van “de ander”.
Wat zijn de, vaak door angst en onwetendheid gedreven, acties en reacties van uw concurrenten en concullega’s? Hoe reageren zij? Of zijn ook zij klaarwakker en kijken ze net naar jou? Maken ze fouten en zijn er hier opportuniteiten te grijpen? Houden we er in deze oefening rekening mee dat uw concurrent per definitie geen sectorgenoot is? Aan wie geeft de consument met andere woorden zijn geld uit eens de crisis voorbij is? Welke acties neem je om op dat eigenste moment van verlossing “top of mind” te zijn zonder vandaag als opportunist te worden gezien?
Sectoren, markten en klanten.
In welke sectoren en markten waren we in het verleden actief? Welke klanten trokken we aan? Zijn onze producten of diensten nodig, nuttig of enkel “nice to have”? Als uw klanten en potentiële klanten op het moment van “de bevrijding” uw product en/of dienst enkel als aangenaam zullen zien bent u gegarandeerd als laatste aan de beurt en zal uw activiteit zich pas laat tot zeer laat herstellen. Is een fiets een luxe product of eerder een noodzaak om actief gezond blijven (beweging? Is een Ipad een luxe product of een noodzaak om op de “nieuwe” manier te werken? En ga zo maar door. Kochten uw klanten dus nodige, nuttige of aangename spullen bij u? En wat kopen ze morgen? Hoe zal jij er in slagen de eerste in de postcorona-rij te zijn?
Het zal ook nu meer dan ooit belangrijk zijn te beseffen dat uw product/dienst enkel een middel is om uw doel te bereiken en dat dit ook voor uw klant zo is. Pas uw marketingstrategie dus aan en verkoop middelen in plaats van doelen.
Analyseer tevens de sectoren waar u actief was/bent en trek de conclusies die u voor deze crisis steeds onnodig hebt gevonden. Is er voldoende spreiding in uw afzetgebied of was u de expert en referentie binnen één bepaalde, en nu mogelijks zwaar onder vuur liggende, sector. Ik ben het jaren blijven herhalen, maar, helaas, er werd niet steeds geluisterd. Het was immers comfortabel zo.
De overheid.
De overheid neemt tal van maatregelen. Ze slaan ons om de oren, al dan niet om ook hun postjes in het post-corona tijdperk te garanderen, met tal van financiële en andere tegemoetkomingen. U leest het goed, de overheid komt u tegemoet. De overheid is u vandaag gunstig gezind. Profiteer van dit moment, blijf gevoed van deze informatie door met de juiste externe adviseurs samen te werken. En talm niet, het is van korte duur en elke dag veranderlijk.
De banken zijn uw, weliswaar gedwongen, vrienden.
Het gezegde dat banken u enkel bij zonneschijn een paraplu aanreiken is in Coronatijden duidelijk minder van toepassing. Er wordt extra kredietruimte vrijgemaakt, de kredietverlening zal soepel of toch vlotter zijn, terugbetalingen krijgen uitstel en ga zo maar door. Is het niet de hoogste tijd om uw grasmachine uit te zetten en nu, vandaag, afspraken te maken met uw, of andere, bankinstellingen, om uw totale portefeuille te herzien?
Is het ook niet aan de bankier-ondernemers om net nu uw portefeuille te bewaken en actief op zoek te gaan naar waardevolle nieuwe klanten? Ik kreeg nog geen telefoon!? Zitten ze in hun bunker?
Breek met gewoontes.
De huidige crisis bewijst enerzijds hoe moeilijk het is om uw autopilot af te zetten maar anderzijds ook hoe snel we ons creatief aanpassen aan onverwachte situaties. Ikzelf mocht vorige dinsdag na mijn eerste 3 opeenvolgende online meetings een opvallende, ongekende rust en een echt “tijd over gevoel” ervaren. De minstens 3 uur verplaatsing was die dag immers weggevallen. Een rekenoefening kwam eraan te pas. 42.000km/jaar aan een gemiddelde snelheid van 60km per uur is 700 uur sturen. Aan een gezond werkgemiddelde van 10 uur per dag zijn dit 70 werkdagen ofte meer dan een kwart jaar gewonnen. Meer dan een kwartaal cadeau!
Fysieke meetings zijn uiteraard nog nodig maar mocht ik beslissen in het postcorona tijdperk de helft minder te sturen dan kan ik vlot 350 uren extra BEsturen. Waar hebben mijn klanten, mijn medewerkers en, last but not least, mijn gezin baat bij denk je?
Lijst naast deze oefening ook eens op welke gewoontes van jezelf en uw team onnoemelijk veel geld kosten. Want “normaal” kost bakken geld.
Competence is key en de arbeidsmarkt ligt terug open.
Ongeveer 1 miljoen mensen zitten nu thuis “op elkanders lip” en met tal van onbeantwoorde vragen. Er is veel tijd om na te denken en er heerst angst, onrust en twijfel. Zal mijn werkgever me nog werk geven? Is mijn werkgever sterk en creatief genoeg om deze crisis te overwinnen tot zelfs, deed ik dit werk wel echt graag?
Er worden, na het wegvallen van het maandelijks terugkerend loonritueel, terug noodzakelijke rekenoefeningen gemaakt en conclusies getrokken. Is dit het bedrag dat ik maximum kan verdienen? Is dit de job van mijn dromen en kunnen? Waarom kwamen we nooit toe aan sparen en hoe dom zijn we wel niet geweest dat niet te doen? Zie je nu wel.
Na het op Social Media lanceren van een vacature twee dagen geleden, ik was immers in de absolute overtuiging dat mijn bovenstaande visie correct was, werd mijn mailbox vlot gevuld met kandidaturen. Passende en bijzonder waardevolle kandidaturen dan nog. Vier maanden terug kreeg dezelfde post geen enkele aandacht en bleef m’n mailbox leeg. Ook deze mensen zaten in de hangmat. Weg en weer, niet eens op en neer.
Waar wacht je nog op, beste ondernemer? Of ben je een “ondergaander”? Het competente aanbod zal na de crisis even schaars zijn als ervoor maar vandaag is ze even “werkloos”, onzeker en bang. Verkoop toekomst en wel nu want, geloof me, er zal meer dan ooit gevochten worden voor het hebben en houden van deze competentie.
En zo niet het allerbelangrijkste, breng uw eigen competentie in kaart doe er alles aan deze in huis te houden.
Tellen is leuk, werk aan de marges.
In “goede tijden” is de verleiding zeer groot om de focus op omzet te houden. Waarom zouden we ons ook bezig houden met het verfijnen van processen en het meten van efficiëntie en productiviteit als alles vlotjes binnenloopt?
Het is nochtans absoluut aangewezen om je ook in goede tijden te focussen op alles onder de lijn. Het scherp zetten van al die zaken vereist nu alle aandacht. Stel hierbij ook je kosten in vraag en verlaag waar mogelijk je schulden. Bezuinig maar wees niet impulsief. Breng uw leveranciers in kaart en neem ruim de tijd om alle “gewoontekosten” te herzien.
Heel wat banken en organisaties stellen nu eveneens uitstel van betaling voor. Als uw kas het toelaat kan ik u die strategie absoluut afraden. De verrassing binnen een aantal maanden zou wel eens heel groot kunnen zijn.
Budgetten zijn te herzien.
Durf uw budgetten te herzien maar laat angst noch onzekerheid de raadgever zijn.
Strategisch denkende en handelende ondernemers stellen in de maand oktober van elk jaar consequent de budgetten op voor het komende kalenderjaar. Deze budgetten werden dus lang voor de crisis opgemaakt en de resultaten zijn zonder twijfel beïnvloed door het gebeuren van vandaag. Het is weinig motiverend voor uzelf en voornamelijk voor uw team om deze budgetten stijfkoppig aan te houden. Maak een nieuwe budgettering voor de volgende 3 kwartalen van 2020. Doe dit gezond kritisch met focus op marge in plaats van enkel omzet. Betrek uw medewerkers in deze oefening.
Breng uw effectieve “cashflow” in kaart.
Het is zo verwonderlijk dat zo weinig ondernemers met hun kasplanning actief zijn. Een eenvoudige Excel is nochtans een wonderlijk middel om permanent op de hoogte te blijven van uw rekeningstand op korte, middellange en lange termijn. Met uw 6 maanden na datum, van uw reactieve boekhouder, ontvangen nettowinst ga je immers niet naar de winkel.
Maak een kolom voor elke komende maand en dit voor één jaar ver. Start in deze oefening met uw huidige bankrekeningstand als “startbedrag”. Vul bij elke maand uw effectief te verwachten inkomsten in op het effectief te verwachten betaalmoment (hou hier in en na Coronatijden dus rekening met betaalachterstanden vanwege uw klanten) en bepaal dus maand per maand uw KAS IN (op de rekening + te ontvangen). Vul vervolgens uw effectieve kosten in op het effectief betaalmoment. Maak ook hier de som en trek af van uw eerder bepaalde KAS IN. Wedden dat uw bekomen resultaat u snel in beweging (op kosten en/of baten) zal krijgen
Een BV/NV is geen OCMW noch VZW.
Wees ook in en na Coronatijden niet te soft met slechte betalers. Heel wat van uw klanten zullen de huidige crisis, terecht of onterecht, aanwenden om betalingsuitstel te verkrijgen. Het antwoord is hier absoluut neen. Wijk dus niet af van uw standaarden en gemaakte afspraken. Volg nu meer dan ooit uw procedures en systemen.
Dergelijke visie klinkt mogelijk nogal hard en “onmenselijk” hoewel dit net niets te maken heeft met “de mens” maar alles met de feiten. Wie het luidst roept zal eerst zijn centen zien, wie zwijgt komt laatst. Met alle financiële gevolgen van dien. Het is uw plicht als ondernemer om voor uw onderneming, uw medewerkers en uzelf zorgen.
Juiste raadgevers.
Laat u omringen door de juiste raadgevers. Proactieve bij voorkeur. Het is verrassend ook in deze tijden te horen dat een aantal ondernemers nog helemaal niets heeft vernomen van zijn boekhouder. Vervangen, en wel nu, is mijn advies.
Succes en hou het voornamelijk gezond.
Piet
PS. U bent er helemaal niet toe gehouden mijn visie te volgen uiteraard.