Extra cash nodig? Kan uw onderneming genieten van het Vlaams Beschermingsmechanisme ?

Om als eenmanszaak of vennootschap in aanmerking te komen voor deze steunmaatregel, dienen  volgende voorwaarden cumulatief nageleefd:

  • Uw onderneming heeft tussen 1 augustus en 30 september 2020 een omzetverlies geleden van 60% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit omzetverlies kan aangetoond worden via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistraties. Bij de steunaanvraag dient een verklaring op eer ingediend;
  • De onderneming moet ook in aanmerking te komen voor de (eerste) compensatiepremie of voor de hinderpremie. De premie moest niet per se ontvangen worden maar men dient wel aan de voorwaarden te voldoen.

De hoogte van de steun is afhankelijk van de omzet die tussen 1 augustus 2019 en 30 september 2019 werd gerealiseerd. De premie bedraagt normaliter 7,5% van deze omzet exclusief BTW en is beperkt tot maximaal 15.000 EUR per onderneming.

Voor zelfstandigen in bijberoep met een voldoende hoog beroepsinkomen en een tewerkstellingspercentage als loontrekkende van minder dan 80%, is een halve premie mogelijk (3,75%). Deze premie is in principe vrijgesteld van belastingen.

De deadline voor de aanvraag is vastgesteld op 15 november 2020. De aanvraag kan gebeuren via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme.

Op heden kunnen wij, als uw accountant, de aanvraag nog niet voor onze klanten in orde brengen. We vermoeden dat dit binnenkort wel mogelijk zal worden.

Neem gerust contact met ons op via ward@flamee.be voor al uw vragen hierover. Wij bekijken graag of u hiervoor in aanmerking komt.