Doelgroepvermindering eerste werknemer

Om de werkgelegenheid te stimuleren en startende kleine werkgevers uit de privé-sector een duwtje in de rug te geven, heeft de overheid in 2016 de “doelgroepvermindering eerste werknemer” in het leven geroepen.

Dankzij deze federale vermindering verkrijgt u als werkgever – onbeperkt in de tijd  – een quasi volledige vrijstelling van de basis RSZ-werkgeversbijdragen voor uw  eerste werknemer. Zelfs indien de werknemer uw onderneming verlaat en opnieuw wordt vervangen, blijft de vrijstelling geldig.

De aanwerving van een eerste werknemer dient te gebeuren vóór 1 januari 2021. Indien u dus overweegt om voor het eerst personeel aan te werven, dan kan dit een omvangrijke besparing opleveren, onbeperkt in de tijd.

Voorwaarden

Voor de eerste aanwerving betreft het een werkgever die ofwel nooit, ofwel sedert ten minste vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming van een eerste werknemer, niet onderworpen is geweest aan de RSZ-wet. Er wordt geen rekening gehouden met bijvoorbeeld jongeren tot 31 december van het jaar dat zij 18 worden, jobstudenten, bepaalde stagiairs…

Doelgroepvermindering tweede tot zesde werknemer

Naast de doelgroepvermindering eerste werknemer, is er eveneens een doelgroepvermindering voor de tweede tot zesde werknemer. Deze besparingen zijn wel lager en voor bepaalde duur. Het voordeel van deze vermindering is dat die (voorlopig) niet eindigt na 31 december 2020.

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via ewoud@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team