Consumptiecheque van 300 EUR mogelijk voor medewerkers.

Begin juni lanceerde de federale overheid de consumptiecheque als steunmaatregel voor de coronacrisis. Deze cheque geeft mogelijks aan de werknemers extra koopkracht én ze steunt tegelijkertijd de zwaarst getroffen sectoren. Sinds 17 juli kan de cheque effectief worden toegekend.

Als werkgever kan u uw werknemers belonen voor hun inzet tijdens deze coronacrisis. De consumptiecheque is een voordelige manier om dit te doen. De consumptiecheque bedraagt  maximum 300 EUR/jaar per begunstigde en is vrij van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Bovendien is deze kost aftrekbaar als beroepskost indien alle voorwaarden zijn vervuld.

De cheque mag niet in de plaats komen van verworven loon, premies of andere voordelen. De toekenning moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op sectoraal of ondernemingsvlak, of via een individuele overeenkomst.

Voor wie?

Als werkgever kan u ervoor kiezen om de consumptiecheque aan iedereen toe te kennen, of aan een objectief afgebakende categorie binnen het personeel (bv. op basis van anciënniteit, werktijden, functie…). Een individuele toekenning is uitgesloten.

De consumptiecheque is niet mogelijk voor zelfstandige bedrijfsleiders.

Hoe bestellen?

De papieren of elektronische cheque kan worden besteld bij een erkende uitgiftemaatschappij zoals Monizze, Sodexo en Edenred, of bij een horecazaak, culturele instelling of lokaal bestuur.

De uitreiking van de cheques dient plaats te vinden vóór 31 december 2020 en de cheques zijn maximaal geldig tot 7 juni 2021.

Hoe besteden?

Vermits deze cheque de zwaarst getroffen sectoren dient  ondersteunen, kan deze gebruikt worden in:

  • Horecazaken;
  • Kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand gesloten waren (bv. kleine boekhandel, schoonheidssalon);
  • Inrichtingen die behoren tot de culturele sector die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid;
  • Sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren tot één van de nationale federaties.

Voordeliger kunnen we het niet meer maken.

Vragen? Contacteer ewoud@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team