Flamée-flash | Wijziging BTW-wetgeving verkoop aan particuliere EU-klanten, het digitaal oprichten vennootschap en de Corona-vaccinatie medewerkers

Wij geven u eerst wat meer informatie over de wijziging van de btw-wetgeving bij de verkoop aan particuliere EU-klanten. Ten tweede staan we stil bij de mogelijkheid om vanaf 1 augustus ek op volledig digitale wijze een vennootschap op te richten. Tot slot staan we ook even stil bij de Corona-vaccinatie van uw medewerkers en […]

Flamée-flash | (Andermaal) nieuw Beschermingsmechanisme, extra vaderschapsverlof en uitstel bewijsstukken UBO-register

Wij informeren u via onze Flamée-flash graag opnieuw over enkele juridische, financiële en fiscale onderwerpen die voor u, als ondernemer, belangrijk kunnen zijn. Wij geven u eerst wat meer informatie met betrekking tot het Vlaams Beschermingsmechanisme 6, dat binnenkort kan worden aangevraagd. Ten tweede staan we stil bij de extra vijf dagen vaderschapsverlof, een maatregel […]

Flamée-flash | Belastingvermindering verhuurder – Nieuwe fiscale consequenties voor vastgoed buitenland – Aandelen en uw huwelijksvermogensstelsel

Wij informeren u via onze Flamée-flash graag opnieuw over enkele juridische, financiële en fiscale onderwerpen die voor u, als ondernemer, belangrijk kunnen zijn. Wij geven u eerst wat meer informatie over de belastingvermindering wegens kwijtgescholden huur die recentelijk werd aangekondigd. Ten tweede informeren wij u graag over de nieuwe fiscale consequenties van het bezit van […]

Flamée-flash | Voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting, het systeem van liquidatiereserve en de checklist sociale inspectie voor de bouwsector

Wij informeren u via onze Flamée-flash graag opnieuw over enkele juridische, financiële en fiscale onderwerpen die voor u, als ondernemer, belangrijk kunnen zijn. Wij geven u eerst wat meer informatie met betrekking tot de voorafbetalingen inzake vennootschapsbelasting. Ten tweede bespreken we kort het systeem van de liquidatiereserve, voor bepaalde vennootschappen een goedkope manier om winsten […]

Flamée Flash | Een nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme… Heeft uw onderneming recht op deze tegemoetkoming?

Reeds vele malen hebben wij u geïnformeerd over de verschillende Corona-maatregelen die de Vlaamse en de federale overheid hebben aangekondigd. Overbruggingsrechten, hinderpremies, uitstel van sociale bijdragen… ook deze keer brengen wij u graag op de hoogte van een nieuwe tegemoetkoming: het Vlaams Beschermingsmechanisme 5 Voor welke ondernemingen is deze tegemoetkoming mogelijk? Ondernemingen die geconfronteerd worden […]

Flamée-flash – Warrants voor personeel, het vriendenaandeel en afschaffing decembervoorschot

Wij informeren u via onze Flamée-flash graag opnieuw over enkele fiscale onderwerpen die voor u, als ondernemer, belangrijk kunnen zijn. In een eerste onderwerp bespreken we een interessante manier om een bonus toe te kennen aan uw performante personeelsleden : de warrants. Verder verduidelijken we de mogelijkheid tot het fiscaalvriendelijk participeren in een vennootschap van […]

Flamée Flash | Bitcoin, EORI-nummer en zorgvolmacht

Wij informeren u via onze Flamée-flash graag opnieuw over enkele juridische, financiële en fiscale onderwerpen die voor u, als ondernemer, belangrijk kunnen zijn. Wij geven u in het eerste deel meer duiding omtrent de voordelen van de opmaak van een zorgvolmacht. Ten tweede verduidelijken wij u het belang van de aanvraag van een EORI-nummer, zeker […]

Flamée-flash: het Vlaams Beschermingsmechanisme 4 – aanpassing Vlaamse Globalisatiepremie – studenten UGent vallen in de prijzen

Traditioneel vangen we aan met een toelichting omtrent een nieuwe Corona-steunmaatregel: het Vlaams Beschermingsmechanisme 4. Daarnaast informeren we u over een wijziging aan de voorwaarden voor de Vlaamse Globalisatiepremie. We sluiten af met twee studenten van de Universiteit Gent die een prijs mochten ontvangen. Het Vlaams Beschermingsmechanisme 4: ook voor u? Opnieuw heeft de Vlaamse […]

Waarom schenken goedkoper is dan erven – Webinar

Herbekijk de webinar hier terug. Hoogstwaarschijnlijk wenst u ook uw vermogen op een fiscaal aantrekkelijke manier over te dragen? Een successieplanning dient op maat van elk specifiek individu te worden uitgewerkt. Het tijdstip en omvang van de eventuele schenking, de bewoordingen van de schenking of de oprichting van een maatschap. Het zijn allemaal belangrijke elementen om […]

Flamée-flash: de Vlaamse Globalisatiepremie – verlenging RSZ-vermindering eerste werknemer – Corona-impact op de financiële resultaten van uw klanten

  Wij informeren u via onze Flamée-flash over interessante onderwerpen die, voor u als ondernemer, van belang kunnen zijn. We kunnen geen actualiteitsoverzicht geven zonder even stil te staan bij één van de Corona-steunmaatregelen. Deze keer lichten wij u de Vlaamse Globalisatiepremie toe. Ten tweede bespreken wij de verlenging van de RSZ-vermindering bij aanwerving van […]

Flamée-flash: het corona-overbruggingsrecht 2021 – hoelang boekhoudkundige stukken (digitaal) bewaren? – Zijn auteursrechten iets voor u?

Wij informeren u betreffende onderwerpen die, voor u als ondernemer, interessant kunnen zijn. Een eerste onderwerp zoomt in op het Corona-overbruggingsrecht voor januari, februari en maart 2021. Ten tweede lichten wij u graag de wettelijke bewaringstermijn van boekhoudkundige en fiscale stukken toe. Tot slot gaan wij in op het fiscaal gunstregime voor auteursrechten. Corona-steunmaatregelen: Overbruggingsrecht […]

Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing – opleidingsuren werknemers

Ondertussen zit de regering De Croo I al een tijdje in het zadel. Uiteraard keken wij, als financieel adviseurs, reikhalzend uit naar de publicatie van de Programmawet waarin de fiscale nieuwigheden van deze regering staan opgesomd. Eind vorig jaar verscheen de wetgeving in het Belgisch Staatsblad en kregen we zicht op de modaliteiten van één […]

Flamée-flash: corona flitscontroles – een woning in de vennootschap – contractrecht

We staan even stil bij de aankondiging van de overheid inzake flitscontroles op verplicht telewerk. Vervolgens bekijken wij het gewijzigde standpunt van de belastingadministratie in het kader van het voordeel van alle aard bewoning. Om af te ronden informeren we u over de wijzigingen in het contractrecht betreffende overeenkomsten in een B2B-context. Flitscontroles –  een […]

Flamée-Flash: Aanvraag Vlaams Beschermingsmechanisme deel 3 mogelijk

In de eerste plaats wensen wij u in naam van ons kantoor een gelukkig 2021! We hopen dat 2021 voor uw onderneming, uzelf en uw dierbaren een succesvol jaar mag worden en dat de gezondheidscrisis binnenkort achter ons ligt… Wij zullen u ook dit jaar aan de hand van onze Flamée-flashes op de hoogte te […]

Nieuwsflash Flamée & Partners december 2020

Volgend jaar minder belastingen betalen ? Besparen door geld uit te geven ? Ja het kan ! Ook al duurt het nog een half jaar vooraleer u uw volgende belastingaangifte moet invullen, toch denkt u er beter nu al aan. Met enkele gerichte uitgaven kunt u uw belastingfactuur van volgend jaar met honderden euro’s verlagen. […]

Is het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme iets voor u?

In onze vorige nieuwsbrieven hebben wij u reeds geïnformeerd betreffende een nieuwe Corona-steunmaatregel: het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme. Ondertussen is hierover meer duidelijkheid en is het mogelijk om een aanvraag hiervoor in te dienen. Flamée & Partners zet  voor u graag nog even de zaken op een rijtje. Voorwaarden Om voor het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme in […]

Flamée-flash : Tijdelijke werkloosheid opnieuw mogelijk – meer aftrek voor kosten kinderopvang – kostprijs van uw nieuwe bedrijfswagen

De regering maakt de tijdelijke werkloosheid opnieuw mogelijk en verhoogt de belastingvermindering voor kinderopvang. Met betrekking tot de autofiscaliteit; ook zonder autosalon blijft de “total cost of ownership” van uw nieuwe bedrijfswagen een beslissende factor. Tijdelijke werkloosheid wegens Corona; opnieuw soepeler regime van toepassing Tijdens de eerste coronagolf hadden werkgevers reeds de mogelijkheid om de […]

Flamée-flash: coronamaatregelen update

De coronamaatregelen volgen elkaar in snel tempo op. We houden u op de hoogte van de recentste wijzigingen. Welke ondernemingen mogen openblijven?Afgelopen zondag 1 november werd de tekst van het ministerieel besluit aangaande de nieuwe Corona-maatregelen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In dit besluit staat geformuleerd welke winkels al dan niet nog mogen openblijven. Concreet […]

Geen btw-december voorschot dit jaar?

Zoals steeds houden wij u op de hoogte van de verschillende Corona-steunmaatregelen die de overheid voor onze bedrijven neemt. Op BTW vlak kunnen we u het volgende meedelen Zowel de belastingplichtige maandaangever als kwartaalaangever zijn in principe verplicht om jaarlijks een zogenaamd decembervoorschot te betalen aan de Schatkist. Dit voorschot diende vorig jaar uiterlijk dinsdag […]

Flamée-flash van 29 oktober – Wij houden u op de hoogte…

De aangekondigde Corona-steunmaatregelen krijgen meer en meer vorm. Er raken meer details bekend omtrent de voorwaarden en de hoogte van de bedragen die aan de Vlaamse bedrijven zullen worden uitbetaald. Ondertussen raken ook de krijtlijnen van onze nieuwe De Croo I-regering meer en meer bekend. Flamée & Partners houdt u via onze nieuwsbrieven graag op […]

Veranderingen in de autofiscaliteit op til!

Minister Matthias Diependaele ( N-Va) wil het Vlaamse wagenpark vergroenen en heeft in dit kader twee fiscale maatregelen aangekondigd. Enerzijds zullen pick-ups voor privé-gebruik hun fiscaal voordeel verliezen, anderzijds zullen zwaar vervuilende wagens zwaarder worden belast. Pick-ups voor privégebruik verliezen fiscaal voordeel Wanneer een pick-up staat ingeschreven als een lichte vrachtwagen betalen de eigenaars van […]

Flamée-Coronaflash: nieuwe maatregelen, ook voor u mogelijk?

De cijfers die in de media verschijnen, liegen er niet om… Het Corona-virus treft onze samenleving opnieuw harder. Ook de economische gevolgen zijn niet te overzien. De horeca-zaken dienen opnieuw hun deuren te sluiten, en ook vele andere ondernemingen kampen met zware verliezen. De overheid probeert hier opnieuw, althans gedeeltelijk, aan tegemoet te komen door […]

Extra cash nodig? Kan uw onderneming genieten van het Vlaams Beschermingsmechanisme ?

Om als eenmanszaak of vennootschap in aanmerking te komen voor deze steunmaatregel, dienen  volgende voorwaarden cumulatief nageleefd: Uw onderneming heeft tussen 1 augustus en 30 september 2020 een omzetverlies geleden van 60% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit omzetverlies kan aangetoond worden via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistraties. Bij de steunaanvraag dient een […]

Schenken aan een goed doel? Geen erf- en schenkbelasting meer voor goede doelen in Vlaanderen vanaf juli 2021.

Goede doelen zijn een belangrijk onderdeel van onze welvaartsstaat. Deze goede doelen dienen uiteraard ook over werkingsmiddelen te beschikken. In de praktijk haalt men de inkomsten voor een groot stuk uit schenkingen en erfenissen van schenkers. Schenken aan en het in het testament opnemen van een goed doel wordt vanaf juli 2021 voordeliger… Ook vrienden, […]

Doelgroepvermindering eerste werknemer

Om de werkgelegenheid te stimuleren en startende kleine werkgevers uit de privé-sector een duwtje in de rug te geven, heeft de overheid in 2016 de “doelgroepvermindering eerste werknemer” in het leven geroepen. Dankzij deze federale vermindering verkrijgt u als werkgever – onbeperkt in de tijd  – een quasi volledige vrijstelling van de basis RSZ-werkgeversbijdragen voor […]

WAT ALS uw boekhouder niet op de hoogte is van de nieuwe corona-maatregelen?

INSCHRIJVEN In turbulente tijden komen heel wat organisaties onder spanning te staan. De voorbije maanden zijn daarom tal van ondersteunende maatregelen via CORONA II en III ingevoerd. Om het bos door de bomen te zien, vatten wij deze voor u samen tijdens onze webinar. Flamée & Partners nodigt u uit voor een gratis interactief webinar […]

Consumptiecheque van 300 EUR mogelijk voor medewerkers.

Begin juni lanceerde de federale overheid de consumptiecheque als steunmaatregel voor de coronacrisis. Deze cheque geeft mogelijks aan de werknemers extra koopkracht én ze steunt tegelijkertijd de zwaarst getroffen sectoren. Sinds 17 juli kan de cheque effectief worden toegekend. Als werkgever kan u uw werknemers belonen voor hun inzet tijdens deze coronacrisis. De consumptiecheque is […]

Forfaitaire vergoeding voor thuiswerk: 129,48 EUR per maand

Een werkgever kan een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen aan zijn werknemers die regelmatig en structureel thuiswerken. Deze vergoeding dient om de bureaukosten te dekken die normaal ten laste komen van de werkgever, zoals bijvoorbeeld de kosten die gerelateerd zijn aan de inrichting en het gebruik van een bureau, printer- en computermateriaal, nutsvoorzieningen, onroerende voorheffing… in de […]