Zelfstandig? Dan kan het relance-overbruggingsrecht voor u van toepassing zijn…

Bepaalde sectoren  ondervinden nog steeds de ingrijpende gevolgen van de Corona-crisis. Veel ondernemingen draaien nog niet op volle toeren. De overheid voorziet daarom in een extra steunmaatregel om de getroffen zelfstandigen financieel bij te staan: het relance-overbruggingsrecht of de relance-uitkering genoemd.

Deze maatregel is een extra mogelijkheid bovenop het reeds bestaande overbruggingsrecht. Het klassieke overbruggingsrecht impliceert een – al dan niet vrijwillige – sluiting van minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen gedurende een bepaalde maand.

Om van de relance-uitkering te kunnen genieten is het niet noodzakelijk dat uw onderneming effectief sluit. De relance-uitkering omvat eenzelfde bedrag als het gewone overbruggingsrecht: 1.291,69 EUR per maand voor zelfstandigen zonder gezinslast en 1.614,10 EUR voor zelfstandigen met gezinslast.

De relance-uitkering kan worden aangevraagd door zelfstandigen in hoofdberoep, primo-starters, meewerkende echtgenoten in het maxi-statuut en zelfstandigen in bijberoep die gelijkaardige sociale bijdragen betalen als zelfstandigen in hoofdberoep. Er dienen verder aan enkele voorwaarden cumulatief te worden voldaan:

  • De onderneming diende minstens één volledige kalendermaand verplicht gesloten te zijn en dit tot minstens 3 mei. De beoordeling hiervan zal dan ook in grote mate afhankelijk zijn van de NACE-code waaraan uw onderneming verbonden is;
  • In het tweede kwartaal van 2020 ondervindt de onderneming een omzetverlies of een vermindering van het aantal bestellingen met minstens 10% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 door de Corona-crisis. Een latere controle van dit omzetverlies is mogelijk;
  • De zelfstandige in kwestie kan het relance-overbruggingsrecht niet combineren met het ‘gewone’ Corona-overbruggingsrecht of met het Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen.

Deze tegemoetkoming kan worden aangevraagd via uw sociaal verzekeringsfonds. Voor de maand juni heeft men de tijd tot 31 december 2020 om de aanvraag te doen. Zowel zelfstandigen met een eenmanszaak als bedrijfsleiders van een vennootschap kunnen hiervoor in aanmerking komen. Voor de maanden juli en augustus is er tijd tot 31 maart 2021.

 

Met uw vragen kunt u terecht bij ward@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team