UPDATE – Tijdelijke werkloosheid: de coronaprocedure

Op de persconferentie, zonet gegeven door de bevoegde ministers op werd aangekondigd de regeling omtrent de tijdelijke werkloosheid grondig te versoepelen.

Één versoepelde coronaprocedure

Het onderscheid tussen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en wegens economische redenen wordt afgeschaft. Er bestaat nu slechts 1 procedure tijdelijke werkloosheid, met name de coronaprocedure. Ook het onderscheid tussen arbeiders en bedienden is niet langer van toepassing.

Wie komt in aanmerking?

De tijdelijke werkloosheid geldt voor werknemers van bedrijven die verplicht hun deuren moeten sluiten. Tevens geldt de tijdelijke werkloosheid ook voor bedrijven die omwille van een aanzienlijke daling van zijn omzet, productie, cliënteel of aantal bestellingen ingevolge het coronavirus, tijdelijk geen werk kunnen aanbieden aan zijn werknemers.

Daarnaast heeft de regering beslist dat wie in quarantaine verblijft en aldus niet kan werken wegens besmette gezinsleden ook onder dit statuut valt.

Aanvraagprocedure

De aanvraag gebeurt via de RVA. De tijdelijke werkloosheid zal automatisch worden toegekend. De vroegere verwerkingstermijn van 3 à 4 weken geldt aldus niet langen. Hierdoor zullen de werknemers sneller hun werkloosheidsuitkering verkrijgen. De RVA werkt momenteel aan een FAQ waarbij duidelijk zal worden hoe de aanvragen ingediend moeten worden.

Bedrag van de uitkering

Naar aanleiding van het coronavirus, was reeds beslist om de tijdelijke werkloosheidsuitkering te verhogen tot 70% van het brutoloon, met een plafond van 2.754,76 euro. Vandaag is ook beslist om dit bedrag nog eens te verhogen 5, 63 euro per dag dat een persoon tijdelijke werkloos is. Hiermee wil de regering tegemoet komen aan de vele tijdelijke werklozen die nu hun maandelijkse inkomsten grondig zien dalen.

 

Wenst u meer informatie, aarzel niet ons te contacteren.

We helpen u graag!