CORONAVIRUS – Steun door financiële sector: betalingsuitstel en garantieregeling

Naar aanleiding van de economische invloed van het coronavirus heeft minister Alexander De Croo een akkoord bereikt met de financiële sector. De bedoeling is de bedrijven die gezond” waren voor de coronacrisis te helpen om de problemen inzake liquiditeiten die zich nu (zullen) voordoen te helpen overbruggen.

Daarnaast komt de financiële sector ook de gezinnen die het door de impact van het coronavirus moeilijk hebben tegemoet.

Betalingsuitstel van kredieten

Niet-financiële ondernemingen, KMO’s en zelfstandigen kunnen een aanvraag indienen om betalingsuitstel van hun kredieten tot 30 september te verkrijgen.

Deze maatregel geldt enkel voor de ondernemingen die op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand hadden of voor de ondernemingen die op 29 februari 2020 een betalingsachterstand hadden van minder dan dertig dagen.

Het betalingsuitstel wordt geenszins automatisch toegekend. Het is de bedoeling dat u als kredietnemer kunt aantonen dat u effectief in nood bent gekomen door het Corona-virus. Indien u dergelijke aanvraag wenst in te dienen, neemt u best contact op met uw kredietverstrekker.

Bijzondere garantieregeling

Daarnaast komt er ook een nieuwe garantieregeling tot stand voor nieuwe kredieten. Deze regeling is van toepassing op alle kredieten die de banken verstrekken aan niet-financiële ondernemingen, KMO’s en zelfstandigen. Ook hier mag men geen betalingsachterstand hebben gehad op 1 februari of op 29 februari geen betalingsachterstand hebben gehad van meer dan dertig dagen. De waarborg geldt voor alle nieuwe kredieten die de banken tussen nu en 30 september 2020 zullen verstrekken, met een maximale looptijd van 12 maanden. Deze maatregel beoogt om de ondernemingen toe te laten nieuwe kredieten tijdelijk af te sluiten om de financiële impact op termijn weg te werken.

Hypothecaire leningen van particulieren

Ook particulieren met een hypothecaire lening, die door het coronavirus moeilijkheden hebben voor de terugbetaling kunnen betalingsuitstel aanvragen. Het betreft hierbij betalingsuitstel tot 30 september, zonder extra kosten. Dit uitstel omvat zowel de kapitaalaflossingen enerzijds als de rentebetalingen anderzijds. Concreet betekent dit dat de aflossingstermijn van de hypothecaire lening verlengd wordt. Het uitgestelde bedrag komt aldus geenszins bij het resterende aantal aflossingen.

Ook hier willen we benadrukken dat dit geen automatisch recht is. Indien u dit wenst, dient u contact op te nemen met uw bank voor de aanvraag. Elke aanvraag zal worden bekeken in functie van de concrete situatie waarin u zich bevindt. Ter illustratie hiervan heeft  dhr. Johan Thijs, CEO van KBC, meegedeeld dat een gezin met bijvoorbeeld meer dan 500.000 EUR op de bankrekening niet voor het uitstel in aanmerking zal komen.

 

Wenst u betalingsuitstel, dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw kredietverstrekker(s). Zij zullen u inlichtingen verschaffen over de aanvraag, de behandelingstermijnen en de beoordeling van uw individuele situatie.

Heeft u verder vragen, aarzel niet ons te contacteren. We helpen u graag!