Uitstoot wagens: NEDC 2.0 of WLTP vanaf 2021?

In vele ondernemingen hebben de bedrijfsleider(s) en/of de werknemers een bedrijfswagen ter beschikking. Bij een gratis terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen (in een vennootschap) dient aan de gebruiker voor het privégebruik een voordeel van alle aangerekend te worden, waarop men in de personenbelasting zal worden belast. Daarnaast zullen de kosten voor deze bedrijfswagen (aankoop, onderhoud, brandstof…) slechts voor een beperkt gedeelte fiscaal aftrekbaar zijn. Zowel de hoogte van het voordeel alle aard als de fiscale aftrekbaarheid van de wagen, worden bepaald door de hoogte van de CO2-uitstoot van de wagen.

NEDC (2.0) of WLTP uitstoot?
Vroeger gebruikte men de NEDC-methode om de CO2-uitstoot van een wagen te bepalen, maar in de nasleep van de dieselgate-affaire werd de WLTP-methode ontwikkeld. Deze methode zou een meer accurate benadering van de werkelijke CO2-uitstoot moeten weergeven. In de meeste gevallen zal deze CO2-uitstoot echter 10 à 30 g/km hoger liggen t.o.v. de omgerekende NEDC 2.0. Deze laatste werd tijdelijke als compromis gehanteerd en is in feite de WLTP-uitstoot die opnieuw is omgezet naar NEDC.

Tot en met 31 december 2020 had de fiscus reeds aangegeven dat men de (lagere) NEDC 2.0 waarde zou mogen blijven hanteren voor de berekening van het voordeel alle aard en de fiscale aftrekbaarheid. Dit zou voor velen een gunstig gevolg hebben.

In de FAQ van 25 maart 2020 werd nu echter aangegeven dat ook in 2021 men de NEDC 2.0 waarde zou mogen hanteren, als zowel de NEDC 2.0 als de WLTP uitstoot op het gelijkvormigheidsattest staan vermeld en beschikbaar zijn bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV). Dit heeft voor vele ondernemers een positief gevolg voor de hoogte van de fiscale aftrekbaarheid en het voordeel alle aard van hun bedrijfswagens.

Merk op dat dit administratief standpunt van toepassing is totdat, in voorkomend geval, nieuwe wetsbepalingen daaromtrent in werking zouden treden (bijvoorbeeld indien een nieuwe volwaardige federale regering hiertoe een initiatief zou nemen).

Indien u bijstand of meer informatie wenst hieromtrent, kan u contact opnemen via ewoud@flamee.be