Tax Shelter voor groeibedrijven uit de startblokken.

De mogelijkheid om als particulier te investeren in een startende onderneming, waarbij er een belastingvermindering in de personenbelasting kan verkregen worden tussen 30% en 45% bestaat reeds sinds 2015 onder de naam ‘tax shelter voor startende ondernemingen’. Sinds begin 2018 werd  deze mogelijkheid uitgebreid en is de ‘tax shelter voor groeibedrijven’ in het leven geroepen.

Wat?

Deze nieuwe maatregel verschaft een fiscaal voordeel wanneer een natuurlijke persoon particulier  investeert in een onderneming die zich in een groeifase bevindt. Het belastingkrediet bedraagt 25% van het geïnvesteerde bedrag en is verrekenbaar maar niet terugbetaalbaar met de personenbelasting

Er kan maximaal 100.000 EUR geïnvesteerd worden per persoon per jaar én er mag maximaal 250.000 EUR met een maximum van 30% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd worden door dergelijke investering. De investering dient te gebeuren in een effectieve exploitatievennootschap.  Management -, financiële-,  en patrimoniumvennootschappen zijn uitgesloten.

Wie kan investeren?

In principe kunnen natuurlijke personen van deze belastingvermindering genieten; dus ook familieleden van de bedrijfsleider en de werknemers. Bedrijfsleiders en mandatarissen zijn uitgesloten van dit  voordeel, behalve wanneer er geen bedrijfsleidersbezoldiging wordt toegekend.

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

De beoogde vennootschappen zijn kleine vennootschappen, tussen de 4 en de 10 jaar oud, die minimum 10 voltijdse werknemers tewerkstellen. Bovendien moet de vennootschap voldoen aan één van volgende ‘groeivoorwaarden’ tijdens de laatste twee aanslagjaren:

  • De jaaromzet van de vennootschap moet gemiddeld met ten minste 10% per aanslagjaar gestegen zijn;
  • Of het aantal voltijdse equivalenten die de vennootschap volgens de arbeidsovereenkomsten tewerkstelt, moet gemiddeld met ten minste  10% per aanslagjaar toegenomen zijn.

 

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via Ewoud@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team