Gesplitste aankoop van een onroerend goed gecombineerd met een schenking

Erven is in het Vlaamse Gewest een zeer dure aangelegenheid. De erfbelasting kan, in rechte lijn en tussen partners, oplopen tot maar liefst 27%. Bij erfenissen ten voordele van andere personen zijn de tarieven zelfs nog een stuk hoger. Betreffende het schenken van onroerende goederen wordt de hoge erfbelasting vaak vermeden door de techniek van […]