Uw plug-in hybride bestellen voor 2018?

Het ontwerp van het Zomerakkoord wordt op dit ogenblik ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van State. Naar alle verwachting wordt het ontwerp nog voor het jaareinde door het parlement goedgekeurd en gepubliceerd zodat bepaalde wetten vanaf 1 januari 2018 van toepassing zullen zijn.

Aftrekbaarheid autokosten in de personenbelasting vanaf 2018

In de personenbelasting zijn de beroepsmatige autokosten op heden altijd aftrekbaar aan 75%. Het Zomerakkoord maakt de basis voor de aftrek van autokosten zowel in de personen- als de vennootschapsbelasting gelijk. Vanaf het inkomstenjaar 2018 zullen de autokosten ook in de personenbelasting ofwel beperkt aftrekbaar zijn in functie van de CO2-uitstoot van de wagen ofwel aan 75%.

Indien zou blijken dat het  aftrekpercentage op basis van de CO2-uitstoot voordeliger is in vergelijking met de bestaande 75%-aftrek van de autokosten, dan zou u mogen kiezen om het meest voordelige aftrekpercentage toe te passen. Vervuilende wagens genieten dus minimaal de aftrek van 75% gedurende de overgangsperiode.

Vanaf 1 januari 2021 vervalt deze optie en is de aftrekbaarheid steeds in functie van de CO2-uitstoot.

Strijd tegen denephybrides’ vanaf 2018

De “nephybrides” verliezen hun groene bonus. Dit zijn de plug-in hybrides waarbij de batterij van deze wagens via een stopcontact of een laadpaal kan opgeladen worden.  De gewone hybride wagens worden door deze maatregel niet geviseerd.

Voor dergelijke wagens die over een batterij beschikken met een elektrische energiecapaciteit van minder dan 0,6 Kwh per 100kg van het wagengewicht, zal de aftrekbaarheid van de autokost en de grootte van het jaarlijks voordeel van alle aard  worden vastgesteld op basis van hun niet-hybride tegenhanger met dezelfde brandstof. Bij gebrek aan een dergelijke tegenhanger wordt de CO2-waarde vermenigvuldigd met factor 2,5.

Wie vóór 1 januari 2018 nog een dergelijke wagen aankoopt valt nog onder de huidige regeling. De datum van ondertekening van de bestelbon is beslissend. De wagen moet dus niet geleverd zijn in 2017 om te kunnen genieten van de bestaande regelgeving.

Bij een bestelling vanaf 1 januari 2018 gelden de nieuwe regels waarvan de uitwerking pas ingaat vanaf het inkomstenjaar 2020. Voor een operationele leasing geldt de datum van ondertekening van het contract met de leasingmaatschappij.

Herziening  aftrekbaarheid autokosten op basis van CO2-uitstoot vanaf 2020

De bestaande CO2-formule voor het bepalen van de aftrekbaarheid van de kosten van bedrijfswagens zal worden aangepast vanaf het inkomstenjaar 2020, zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen.

De aftrekbaarheid wordt bepaald in functie van de CO2-uitstoot en de brandstof.

De algemene formule voor het bepalen van het  aftrekpercentage van de autokosten gaat als volgt:

120% – (0,5% x (brandstofcoëfficiënt 1 of 0,95 of 0,90) X aantal gram CO2 per kilometer)

De uitkomst bedraagt minimaal 50% en maximaal 100%. Echter, van deze formule wordt afgeweken indien de CO2-uitstoot van de wagen groter is of gelijk aan 200 gr CO2/km. Voor deze wagens zal steeds een forfaitaire fiscale aftrek van 40% van toepassing zijn.

Om het onderscheid tussen benzine- en dieselwagens te behouden zal voor een benzinewagen de CO2-uitstoot vermenigvuldigd worden met een factor 0,95, voor diesel met de factor 1.
Voor de CNG-wagens met maximaal 11 PK, die toch nog milieuvriendelijker zijn, wordt een factor 0,90 toegepast.

Voorbeeld
Stel een  wagen met een  CO2-uitstoot van 105g/km:

Brandstoftype formule Aftrekbaarheid
Diesel 120% – (0,5% x 1 x 105) 67,50%
Benzine, … 120% – (0,5% x 0,95 x 105) 70,13%
Aardgas 120% – (0,5% x 0,90 x 105) 72,75%

De aftrekbaarheid van elektrische wagens zal per definitie dalen van 120% naar 100%. Op zich lijkt dit geen achteruitgang vermits de  extra 20% aftrek op een reserverekening diende geboekt die later toch belast werd.

Nog een laatste opmerkelijke wijziging bestaat er in dat ook de aftrek voor brandstofkosten van personenwagens vanaf 2020 wordt bepaald volgens CO2 beperking in plaats van huidige 75%. De interestkosten blijven 100% aftrekbaar.

Indien u hierover meer info wenst, neem contact op via roeland@flamee.be

Het Flamée & Partners Academy team