Het overbruggingsrecht als steunmaatregel: Wat? Wie? Hoeveel? Aanvraag?

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen is een financiële tegemoetkoming, die reeds vóór de uitbraak van het coronavirus bestond. Echter wordt dit nu versoepeld en aangewend als één van de steunmaatregelen.

Voor wie?

Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in het maxi-statuut komen in aanmerking om het overbruggingsrecht aan te vragen.

Ook wanneer u slechts na 1 januari 2019 gestart bent, vroeger zelfstandige in bijberoep was of nog een openstaande schuld inzake sociale bijdragen hebt openstaan, mag u de aanvraag indienen.

Het overbruggingsrecht is helaas niet van toepassing op zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep.

Indien u uw zelfstandige activiteit uitoefent door middel van een vennootschap, heeft u als bedrijfsleider hierop recht wanneer de vennootschap zijn activiteiten onderbreekt. Het feit dat u verder uw bezoldiging of voordelen in natura vanuit de onderneming blijft ontvangen, doet geen afbreuk aan dit recht.

Wanneer van toepassing?

Als steunmaatregel heeft de overheid beslist om de toepassingsvoorwaarden voor het overbruggingsrecht te versoepelen.

Het overbruggingsrecht geldt van zodra een rechthebbende zijn activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen moet onderbreken. Dit geldt ook indien je de activiteiten moet onderbreken wegens te weinig klanten,  uit voorzorg, te weinig personeel voor de dienstverlening,…

Voor ondernemingen die door de overheid verplicht de deuren dienen te sluiten, kan het overbruggingsrecht met de hinderpremie gecombineerd worden.

Hoeveel bedraagt het overbruggingsrecht?

Van zodra u uw activiteit gedurende een bepaalde maand (maart of april) voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen volledig stopzet (al dan niet verplicht), heeft u recht op het volledige bedrag aan overbruggingsrecht. Deze bedragen variëren naargelang het feit of u al dan niet kinderen ten laste hebt. Voor zelfstandigen zonderen kinderen ten laste is dit een bedrag ten belope van 1.291,69 EUR. Voor personen met kinderen ten laste wordt dit bedrag verhoogd tot 1.614,10 EUR.

Hoe aanvragen?

Indien u het overbruggingsrecht wenst aan te vragen, dient u het aanvraagformulier in te vullen en te bezorgen aan jouw sociale verzekeringsfonds.

Hieronder vindt u de aanvraagformulieren van het sociaal verzekeringsfonds waar u bij aangesloten bent.

Liantis: Klik hier

Acerta: klik hier

Xerius: Klik hier

Momenteel is de overheid ook bezig met het automatiseren van de procedure. Van zodra hierover meer duidelijkheid, brengen we u op de hoogte.

Indien u meer informatie wenst over het overbruggingsrecht, of wenst dat wij dit voor u aanvragen, gelieve ons te contacteren.

We helpen u graag!