Nog tot december 2019 verhoogde investeringsaftrek

De overheid probeert via de investeringsaftrek nieuwe investeringen door ondernemingen aan te moedigen. Concreet kan een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van een investering in mindering worden gebracht van de belastbare basis in de vennootschapsbelasting of personenbelasting.

Algemene of specifieke investeringsaftrek?

Eerst en vooral bestaat er een algemene investeringsaftrek. Deze is van toepassing van zodra u/uw vennootschap en de investering aan de toepassingsvoorwaarden voldoet. Daarnaast kan u ook voor bepaalde specifieke investeringen genieten van een hogere investeringsaftrek. Voorbeelden zijn digitale investeringen, energiebesparende investeringen, investeringen in beveiliging  van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen, …

Eenmalige of gespreide investeringsaftrek?

Ook naar de toepassing in de tijd zijn er verschillen in de investeringsaftrek. Zo kan u ervoor opteren om het voordeel in het jaar van aankoop volledig toe te passen, de zogenaamde eenmalige investeringsaftrek. Anderzijds kan men er ook voor opteren om deze investeringsaftrek te laten samenvallen met de afschrijvingen, de zogenaamde gespreide investeringsaftrek. Op die manier kan men jaarlijks van een belastingvoordeel genieten. Deze laatste kan enkel worden toegepast in de context van een eenmanszaak met minder dan 20 werknemers. Er zijn ook enkele specifieke investeringen zoals personenwagens, die expliciet buiten het toepassingsgebied van de investeringsaftrek vallen.

De verhoogde investeringsaftrek: 8% wordt 20%

In het Zomerakkoord van 2018 werd er een tijdelijke verhoging van de eenmalige investeringsaftrek aangekondigd. Concreet werd het basispercentage van 8% naar 20% verhoogd. Deze verhoging geldt voor vaste activa die verkregen of tot stand gebracht zijn tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019. Deze verhoging leidt ertoe dat de algemene investeringsaftrek zelfs tijdelijk een stuk interessanter is dan de investeringsaftrek voor specifieke investeringen aan 13,5%, zoals in digitale activa of energiebesparende investeringen.

Conclusie

Indien u overweegt om binnenkort een belangrijke investering te doen, kan het aangewezen zijn om deze nog voor 31 december 2019 te doen. Zo geniet u nog van de verhoogde investeringsaftrek van 20%. Vanaf 1 januari 2020 zal de investeringsaftrek terug verlaagd zijn naar 8%.

Wij adviseren u graag of uw geplande investering in aanmerking. Neem contact op met ward@flamee.be