Vanaf 1 juni is er 7% verkooprecht verschuldigd bij aankoop van een gezinswoning in het Vlaams Gewest. U kan geld besparen door vooraf te rekenen…

Wie vanaf juni een bestaande woning aankoopt in het Vlaams Gewest, is daar 7% verkooprecht – vroeger registratierecht – op verschuldigd, ongeacht de grootte van het huis. Het groot en klein beschrijf zijn niet langer van toepassing. Bij nieuwbouwwoningen blijft ongewijzigd 21% BTW verschuldigd.

Gerechtelijke ontbinding van de vennootschap bij laattijdige neerlegging van de jaarrekening.

Elke vennootschap is verplicht haar jaarrekening ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor te leggen binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Vervolgens is de raad van bestuur verantwoordelijk om tijdig de jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank van België. Heeft de neerlegging niet tijdig plaats, dan bestaat het risico dat de vennootschap gerechtelijk wordt ontbonden.

Met welke extra’s kan u uw medewerkers “verwennen”?

Personeelstevredenheid zit soms in een klein hoekje. Sommige extra’s kunnen de motivatie van de medewerker een boost geven zonder dat de kosten extravagant toenemen voor de werkgever. We kennen natuurlijk de ecocheques, maaltijdscheques, de cadeaucheque… Echter, minder bekend is de boekencheque. Om de donkere winteravonden door te komen het ideale geschenk.

Hoe ziet het budget van uw onderneming voor 2017 eruit? U bent toch al op de hoogte?

De rol van uw boekhouder evolueert van een administratieve partner naar een financiële en fiscale raadgever. Flamée & Partners speelt in op deze marktontwikkelingen en profileert zich als uw ondernemerscoach in accountancy en fiscaliteit. Om u als klant nog beter bij te staan op financieel vlak, staan we even stil bij een van onze diensten: de budgettering van uw beroepsactiviteit betreffende het boekjaar 2017.

Opgelet: invordering van onbetwiste facturen voortaan zonder tussenkomst van de rechtbank.

Er is een nieuwe invorderingsprocedure in werking getreden vanaf 2 juli 2016 inzake onbetwiste facturen. Het is vanaf dan mogelijk dat de invordering van uw professionele schuld gebeurd door de loutere tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, d.w.z. zonder een voorafgaandelijke veroordeling door de rechtbank. Wees hiervoor op uw hoede!