Uitstoot wagens: NEDC 2.0 of WLTP vanaf 2021?

In vele ondernemingen hebben de bedrijfsleider(s) en/of de werknemers een bedrijfswagen ter beschikking. Bij een gratis terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen (in een vennootschap) dient aan de gebruiker voor het privégebruik een voordeel van alle aangerekend te worden, waarop men in de personenbelasting zal worden belast. Daarnaast zullen de kosten voor deze bedrijfswagen (aankoop, onderhoud, brandstof…) […]

UPDATE: Corona-steunmaatregelen

Gedeeltelijke vrijstelling betaling bedrijfsvoorheffing voor zwaar getroffen sectoren De regering heeft aangekondigd dat zij, via de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing, de loonkost voor de maanden juni, juli en augustus voor zwaar getroffen sectoren wenst te verminderen. Deze maatregel is van toepassing voor werkgevers die gedurende een ononderbroken periode van één maand – tussen 12 maart […]

Krediet met overheidswaarborg; een oplossing voor uw liquiditeitsprobleem?

Vele ondernemingen ondervinden door de corona-crisis liquiditeitsproblemen. De overheid wenst de banken ertoe aan te zetten om deze noden te financieren door een staatswaarborgregeling aan te bieden als bijkomende zekerheid. Welke kredieten? Het betreft kortetermijnkredieten (maximaal 12 maanden) die kredietinstellingen verstrekken aan ondernemingen tussen 1 april 2020 en 30 september 2020. De staatswaarborgregeling geldt niet […]

Het overbruggingsrecht, nu ook mogelijk voor de maand mei

In enkele van onze vorige berichten hebben wij u reeds verteld over het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Dit is een vervangingsinkomen dat een zelfstandige bij zijn sociaal verzekeringsfonds kan aanvragen zodra hij gedurende een bepaalde maand minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen zijn zelfstandige activiteit volledig (en al dan niet verplicht) heeft onderbroken. Velen onder u hebben dit, […]

Het half overbruggingsrecht – eventueel voor u van toepassing?

Om voor het zogenaamde volledige overbruggingsrecht in aanmerking te komen, dient u zelfstandige in hoofdberoep te zijn (of althans evenveel sociale bijdragen te betalen als iemand in hoofdberoep). Indien u niet in aanmerking komt voor het volledige overbruggingsrecht, omwille van uw sociaal statuut, komt u als ondernemer mogelijks wel in aanmerking voor het halve overbruggingsrecht […]

Erfovereenkomsten helpen u om uw nalatenschap te regelen

Het Belgische erfrecht laat toe om een erfovereenkomst over over een nog niet opengevallen nalatenschap te sluiten. Dit betekent dat u een overeenkomst sluit over uw eigen nalatenschap voor het moment u overlijdt. In België onderscheiden we twee soorten erfovereenkomsten, namelijk de punctuele en globale erfovereenkomsten. Punctuele erfovereenkomst De punctuele erfovereenkomst laat toe om specifieke zaken […]

De zorgvolmacht nuttiger dan u denkt

In tijden zoals vandaag wordt het nut van de zorgvolmacht nog maar eens benadrukt. Wanneer u niet meer in staat bent om uw vermogensrechtelijke belangen te behartigen, kan het beheer via een zorgvolmacht door één of meerdere personen worden uitgeoefend. Wat is een zorgvolmacht? Een zorgvolmacht is een buitengerechtelijke bescherming waarbij u door middel van […]

UPDATE – Betalingsuitstel van ondernemingskrediet

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis, kunnen betalingsuitstel van ondernemingskrediet(en) vragen. Hierover hebben wij u reeds bericht in onze vorige nieuwsbrieven. Ondertussen heeft de financiële sector de voorwaarden verduidelijkt. Wie? Het betalingsuitstel voor hypothecaire kredieten geldt voor niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan 4 voorwaarden voldoen. Aan elk van deze vier voorwaarden […]

Nieuwe steunmaatregel inzake coronavirus: de compensatiepremie ondernemers

Om recht te hebben op de hinderpremie moet uw bedrijf  verplicht van overheidswege gesloten zijn. Echter, niet iedereen was verplicht zijn zaak te sluiten. De ondernemers die niet verplicht werden tot sluiting, worden eveneens geconfronteerd met zwaar omzetverlies. Vandaag heeft de Vlaamse regering aangekondigd om ook deze laatste categorie ondernemers tegemoet te komen met de […]

Attest woon-werkverkeer & telewerkersovereenkomst in het kader van het Coronavirus

Door het coronavirus heeft de overheid allerlei maatregelen afgekondigd. Enerzijds mag u zich enkel nog essentiële verplaatsingen maken. Dit betekent onder meer verplaatsingen naar en tijdens het werk. Daarnaast heeft de overheid bedrijven verplicht om hun werknemers zoveel als mogelijk thuis te laten werken. De aspecten van deze maatregelen worden best ook schriftelijk geregeld, zodat […]

Fast Forward in plaats van Pauze… Ontdek de opportuniTIJDEN ondanks het coronavirus!

Het Coronavirus is het gespreksonderwerp van elke dag. En inderdaad, dit is geen positief verhaal; mensen die ziek worden, ondernemingen die tijdelijk sluiten, verplaatsingen die beperkt worden… Maar we dienen als ondernemer nu al na te denken hoe ons businessplan er zal uitzien in het post-Corona tijdperk. Conference calls, live streaming, thuiswerk, flexibele werkposten, doorgedreven […]

UPDATE – Overbruggingsrecht

Sinds gisteren is bekend dat de voorwaarden om te genieten van het overbruggingsrecht versoepeld zijn. Hieronder vind je de wijzigingen. Zelfstandigen in bijberoep Er is beslist dat ook zelfstandigen in bijberoep die in 2020 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep (minstens 745,51 euro per kwartaal) een aanvraag kunnen indienen voor het […]

UPDATE – Overzicht steunmaatregelen in het kader van coronavirus

Sinds de opmars van het coronavirus zijn er steeds meer voorzorgsmaatregelen van kracht. Denken we hierbij aan de verplichte sluiting van horeca, de social distancing-regels,… Het coronavirus heeft niet alleen een impact op ons persoonlijk leven, maar ook op de economie en het bedrijfsleven. Om de economische en financiële impact te temperen heeft de Federale […]

CORONAVIRUS – Steun door financiële sector: betalingsuitstel en garantieregeling

Naar aanleiding van de economische invloed van het coronavirus heeft minister Alexander De Croo een akkoord bereikt met de financiële sector. De bedoeling is de bedrijven die gezond” waren voor de coronacrisis te helpen om de problemen inzake liquiditeiten die zich nu (zullen) voordoen te helpen overbruggen. Daarnaast komt de financiële sector ook de gezinnen […]

UPDATE – Tijdelijke werkloosheid: de coronaprocedure

Op de persconferentie, zonet gegeven door de bevoegde ministers op werd aangekondigd de regeling omtrent de tijdelijke werkloosheid grondig te versoepelen. Één versoepelde coronaprocedure Het onderscheid tussen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en wegens economische redenen wordt afgeschaft. Er bestaat nu slechts 1 procedure tijdelijke werkloosheid, met name de coronaprocedure. Ook het onderscheid tussen arbeiders en […]

Het overbruggingsrecht als steunmaatregel: Wat? Wie? Hoeveel? Aanvraag?

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen is een financiële tegemoetkoming, die reeds vóór de uitbraak van het coronavirus bestond. Echter wordt dit nu versoepeld en aangewend als één van de steunmaatregelen. Voor wie? Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in het maxi-statuut komen in aanmerking om het overbruggingsrecht aan te vragen. Ook wanneer u slechts na […]

De tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus

Elke dag ziet u dat meer en meer bedrijven hun werknemers in het stelsel van tijdelijke werkloosheid zetten. Dit stelsel wordt als instrument gebruikt door bedrijven om bij gebrek aan werk door het Corona-virus, de medewerkers tijdelijk een werkloosheidsuitkering te geven zonder ze te ontslaan. Er bestaan twee te onderscheiden systemen van tijdelijke werkloosheid: ‘tijdelijke […]

Steunmaatregelen in het kader van het coronavirus

U kunt waarschijnlijk, net zoals wij overigens, het woord coronavirus nog nauwelijks horen. De gezondheidsrisico’s zijn in elk geval zeer groot, helaas is echter ook de economische impact van deze crisis niet te onderschatten… Wij sommen hieronder graag de belangrijkste reeds genomen maatregelen voor u op. Afbetalingsplan Btw, BV, VenB, PB, RPB Indien uw onderneming […]

Een verzekering fiscale rechtsbijstand is geen overbodige luxe

De meeste ondernemers worden, vroeg of laat, geconfronteerd met een fiscale controle. Een onaangename ervaring met extra kosten tot gevolg. Uit ervaring weten we dat bijstand van uw raadgever bij een fiscale controle geen overbodige luxe is. Wat is een verzekering fiscale rechtsbijstand? Een verzekering fiscale rechtsbijstand beschermt u tegen de kosten van de erelonen die […]

Een nieuwe wagen op het oog? Bereken eerst de nettokost!

Het Autosalon in Brussels Expo (10/01/2020 – 19/01/2020)  is jaarlijks een echte trekpleister voor autoliefhebbers. Velen vinden er dan ook de wagen van hun dromen, maar daar hangt vaak een hoog prijskaartje aan vast. Toch kan deze initieel duurdere wagen mogelijks een lagere nettokost (total cost of ownership) hebben dan een wagen met een lagere […]

Waar opletten bij het geven van een geschenk aan uw werknemer?

De feestdagen komen er aan, een ideaal moment om uw medewerkers extra in de watten te leggen. Echter dient u op te letten dat dergelijke geschenken niet als loon worden gekwalificeerd. Dit heeft nadelige gevolgen, waardoor het geschenk-gehalte snel vervalt. Worden de geschenken aanzien als loon? De geschenken die u aan de medewerkers geeft, worden […]

Vlaamse regering snoeit in de kmo-portefeuille

Recentelijk heeft Vlaams minister Hilde Crevits een wijziging van de kmo-portefeuille goedgekeurd. Via de kmo-portefeuille krijgt u als ondernemer financiële steun voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Dergelijke diensten zijn opleidingen en adviesdiensten, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor uw bedrijf. Zoals de naam al doet vermoeden, komen […]

Bijverdienen als gepensioneerde

Het is mogelijk om als gepensioneerde, naast uw wettelijk pensioen, nog steeds andere beroepsinkomsten te genieten. Niettemin gelden hieromtrent wel enkele belangrijke voorwaarden die moeten in acht genomen worden. Voorwaarde inkomensgrenzen De beroepsinkomsten van een gepensioneerde worden getoetst aan een bepaalde inkomensgrens.  Bij het niet-overschrijden van deze grenzen, zal de gepensioneerde geen “pensioen” verliezen. Indien […]

Afschaffing van het duolegaat

De Vlaamse Regering kondigt aan het systeem van duolegaat af te schaffen, aangezien dit volgens hen niet eerlijk zou zijn. De goede doelen reageren ongerust. Wat is een duolegaat? Een duolegaat is kortweg een mogelijkheid om geen erfbelasting te betalen bij het erven als verre familie of vrienden van de overledene. De overledene kan hiervoor […]

Federaal standpunt versoepeld omtrent gesplitste aankoop

De administratie heeft in een nieuwe beslissing omtrent de gesplitste aankoop zijn zienswijze versoepeld. Bij een gesplitste aankoop, waarbij het vruchtgebruik bij overlijden aanwast rijst steeds opnieuw de vraag of er al dan niet successierechten verschuldigd zijn. Hierbij is het van belang of de blote eigenaar kan bewijzen dat de aankoop van de blote eigendom […]