Nieuwe steunmaatregel inzake coronavirus: de compensatiepremie ondernemers

Om recht te hebben op de hinderpremie moet uw bedrijf  verplicht van overheidswege gesloten zijn. Echter, niet iedereen was verplicht zijn zaak te sluiten. De ondernemers die niet verplicht werden tot sluiting, worden eveneens geconfronteerd met zwaar omzetverlies. Vandaag heeft de Vlaamse regering aangekondigd om ook deze laatste categorie ondernemers tegemoet te komen met de “compensatiepremie ondernemers”.

Wie?

Om in aanmerking te komen voor de compensatiepremie moet er een omzetverlies van 60% geleden zijn tijdens de periode van 15 maart 2020 tot 30 april 2020, in vergelijking met vorig jaar.  Voor starters wordt het financieel plan als vergelijkingspunt genomen.

Volgende ondernemers komen in aanmerking voor de volledige premie:

  • Elke onderneming, maar maximaal 5 premies per onderneming indien er meerdere exploitatiezetels zijn;
  • Zelfstandigen in hoofdberoep;
  • Zelfstandigen in bijberoep die de minimale sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep betalen;
  • Vzw’s met minstens één voltijdse tewerkgestelde.

Volgende ondernemers ontvangen slechts de helft van de premie:

  • Zelfstandigen in bijberoep met een inkomen tussen 6.996,98 euro en 13.993,78 euro;
  • Zelfstandigen in bijberoep die verplicht door de overheid moeten sluiten .

De compensatie geldt niet voor de zelfstandige in bijberoep die voor minstens 80% een job als werknemer uitoefent.

Hoeveel?

De compensatiepremie is een éénmalige financiële tegemoetkoming en bedraagt 3.000 euro.

In de uitzonderingsgevallen zoals hierboven opgesomd, geldt slechts een compensatie van 1.500 euro.

Hoe aanvragen?

De aanvraag zal via een elektronische applicatie op de website van VLAIO kunnen worden ingediend. Van zodra de aanvraagmogelijkheid beschikbaar is, zullen wij u hierover informeren.

Heeft u verder nog vragen over de compensatieregeling, aarzel niet ons te contacteren. Wij helpen u graag!