Medewerkers hebben recht op 125 uur opleidingsverlof

Met de start van het nieuwe school- en academiejaar in september, werd het betaald educatief verlof vervangen door het opleidingsverlof. De overheid wil de werknemers die zich bijscholen een duwtje in de rug geven. Het Vlaams opleidingsverlof geldt enkel voor werknemers die zijn tewerkgesteld in het Vlaams Gewest. Werkt u bijvoorbeeld in Brussel, dan gelden de regels van het Brussels Gewest. Hieronder lichten we enkel het Vlaams opleidingsverlof toe.

Welke opleidingen?

Om in aanmerking te komen voor het Vlaams opleidingsverlof dient de gevolgde opleiding aan de voorwaarden te voldoen.

Reed afgelopen jaren werden bepaalde opleidingen uitgesloten voor betaald educatief verlof. Zo kwam bijvoorbeeld een hobbykoksopleiding niet meer in aanmerking, maar moest het gaan om een professionele koksopleiding. Nu, met de invoering van het Vlaams opleidingsverlof wenst men nog meer dat de opleidingen focussen op het verwerven van bijkomende competenties.

Twee soorten opleidingen komen in aanmerking:
– Arbeidsgerichte opleiding: opleidingen die geregistreerd zijn in de databank Vlaamse opleidingsincentives.
– Loopbaangerichte opleiding: opleidingen die worden aangeraden in het kader van een persoonlijk ontwikkelingsplan wanneer u loopbaanbegeleiding volgt.

Daarnaast stelt de overheid dat enkel opleidingen die minstens 32 uur duren in aanmerking worden genomen.

Voor werknemers die vorig jaar of daarvoor aan een meerjarige opleiding begonnen, voorziet de overheid in een overgangsregeling. De reeds gestarte opleidingen die al erkend waren, blijven erkend. Op dergelijke opleidingen blijft het oude systeem van toepassing.

Tevens willen we opmerken dat u ook recht op opleidingsverlof heeft als u examens aflegt voor de examencommissie.

Hoeveel uren opleidingsverlof?

Het betaald educatief verlof kon variëren van 80 tot 180 uur, afhankelijk of het al dan niet een knelpuntenberoep betrof. De nieuwe regeling voorziet maximum 125 uren afwezigheid . Het aantal uren betreft voor iedereen evenveel. Voor deeltijdse werknemers wordt dit verlof wel pro rata volgens het tewerkstellingspercentage berekend. Daarnaast moet men minstens halftijds tewerkgesteld worden om van het opleidingsverlof te kunnen genieten.

Als werknemer dient u de opleiding nauwgezet te volgen, u mag namelijk niet meer dan 10% van de lessen ongewettigd afwezig zijn, anders verliest u het recht op betaalde afwezigheid. Ook is men verplicht deel te nemen aan het examen indien dit voor de opleiding is voorzien.

Hoeveel loon krijgt de werknemer tijdens het opleidingsverlof?

Tijdens dit verlof heeft de werknemer recht op zijn normale loon, beperkt tot maximaal 2.928,00 EUR bruto. Er wordt door de overheid gedeeltelijk tussengekomen in deze loonkosten, namelijk met een forfait van 21,30 EUR per uur.

Aangezien het Vlaams opleidingsverlof een recht is, kan de werkgever dit niet weigeren. Wel kan men zich verzetten als te veel werknemers tegelijkertijd opleidingsverlof willen nemen. Er dient dus met de werkgever overlegd te worden wanneer men afwezig zal zijn.

Voor meer informatie hieromtrent, kunt u steeds met ons contact opnemen.
Wij helpen u graag!