Bijverdienen als gepensioneerde

Het is mogelijk om als gepensioneerde, naast uw wettelijk pensioen, nog steeds andere beroepsinkomsten te genieten. Niettemin gelden hieromtrent wel enkele belangrijke voorwaarden die moeten in acht genomen worden.

Voorwaarde inkomensgrenzen

De beroepsinkomsten van een gepensioneerde worden getoetst aan een bepaalde inkomensgrens.  Bij het niet-overschrijden van deze grenzen, zal de gepensioneerde geen “pensioen” verliezen. Indien de inkomensgrens in kwestie wel overschreden wordt, kan het wettelijk pensioenbedrag evenredig verminderd worden. Indien dit het geval is, zal de gepensioneerde het jaar erna het ‘teveel’ betaalde pensioen moeten terugbetalen aan de Schatkist.

Voor inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) zijn volgende inkomensgrenzen van toepassing (in het geval er geen kinderen ten laste meer zijn):

Statuut werkzaamheden Vóór 65 jaar  (vervroegd pensioen of gezinspensioen) Vóór 65 jaar (overlevingspensioen) Vanaf wettelijke pensioenleeftijd*
Werknemer (bruto) 8.172 EUR 19.027 EUR 23.604 EUR
Zelfstandige of gemengd (netto) 6.538 EUR 15.222 EUR 18.883 EUR

*Of indien men op het ogenblik van wettelijke pensionering een actieve loopbaan van 45 jaar kan bewijzen.

 

Indien er wordt bijverdiend als werknemer en als zelfstandige, wordt er rekening gehouden met 80% van de bruto-inkomsten als werknemer en 100% van het netto-inkomen als zelfstandige.

De beroepsinkomsten die u verwerft, zullen samen met uw wettelijk pensioen worden belast aan het marginaal tarief in de personenbelasting. Bovendien zullen er ook nog sociale bijdragen op verschuldigd zijn.

Onbelast bijverdienen als gepensioneerde

In bepaalde situaties kan er ook onbelast worden bijverdiend als gepensioneerde. Dit zogenaamd systeem van onbelast bijverdienen, dat ook voor niet-gepensioneerden mogelijk is, omvat wel belangrijke voorwaarden.

Dit kan bijvoorbeeld enkel in de volgende drie situaties:

  • Het werken bij een vereniging
  • Bijverdienen via erkende deelplatformen
  • Occasionele klusjes bij medeburgers

De inkomsten die worden verkregen via deze drie categorieën van bijklussen mogen de grens van 6.130 EUR per kalenderjaar niet overschrijden.

Voor verenigingswerk en het verrichten van klusjes bij medeburgers geldt er bovendien nog een maandgrens. U mag per maand niet meer dan 510,83 EUR aan inkomsten uit deze werkzaamheden genereren.

 

Voor meer informatie hieromtrent, kunt u steeds met ons contact opnemen.

Wij helpen u graag verder!