Het UBO-register

Wat is het UBO-register?

Via de invoering van het UBO-register is het mogelijk om de uiteindelijke begunstigden van de betreffende entiteit te achterhalen. Een uiteindelijke begunstigde is een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 25% van de aandelen bezit. Indien het zeggenschap niet blijkt uit het aandelenbezit dienen ook natuurlijke personen, die via een andere wijze zeggenschap hebben,  geregistreerd te zijn. Bijvoorbeeld personen die een leidinggevende activiteit uitoefenen of stemrechten verkrijgen via een aandeelhoudersovereenkomst. De wetgeving is van toepassing op vennootschappen, VZW’s, maar ook stichtingen en trusts.

Wie dient de registratie te doen?

De verplichting tot de melding in het register omtrent de uiteindelijke begunstigden kan enerzijds rechtstreeks  gebeuren door de zaakvoerders of bestuurders van vennootschappen zelf. Bij VZW’s, stichtingen, trusts moet deze melding gebeuren door de bestuurders.

Anderzijds kunnen wij in de hoedanigheid van accountant bij de FOD Financiën dit in orde brengen voor u. De applicatie tot registratie is voor externe mandaten pas beschikbaar vanaf 31 oktober 2018. De informatie omtrent de uiteindelijke begunstigden moet via de website van de FOD Financiën geregistreerd te worden.

Wanneer dient deze registratie te gebeuren?

Uiterlijk tegen  31 maart 2019 moeten de uiteindelijke begunstigden binnen de vennootschap, VZW, trust of stichting voor de eerste maal geregistreerd zijn.

Voor de klanten die het wensen kunnen wij vanaf november deze registratie uitvoeren. We zullen hierover nog persoonlijk met u communiceren.

Indien er vragen zijn, geef gerust een seintje aan onze specialist sally@flamee.be.