De gezinswoning van de zelfstandige beschermen tegen schuldeisers? Het kan!

Een benarde situatie doet zich voor wanneer de schuldeisers van de eenmanszaak de  gezinswoning wensen te gebruiken als onderpand. Niets aan te doen? Toch wel, een notariële “verklaring van onbeslagbaarheid” kan voor meer bescherming zorgen.

Voor  wie is dit nuttig?

Sommige vennootschapsvormen genieten het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid. Dit houdt in dat het beroepsvermogen volledig gescheiden is van het privévermogen van de aandeelhouder(s). Hierdoor kunnen schuldeisers zich enkel verhalen op het vermogen van de vennootschap, en niet op het vermogen  van de privépersoon.

Bij een eenmanszaak of een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid ligt dit anders. In dergelijke situatie wordt het vermogen niet volledig gescheiden, waardoor professionele schuldeisers zich kunnen verhalen op het privévermogen van de zelfstandige-natuurlijke persoon of aandeelhouder(s).

Ook bestuurders van vennootschappen kunnen baat hebben bij dergelijke verklaring. Zij kunnen als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor bestuursfouten. In dat geval kan hun privé vermogen, met inbegrip van hun gezinswoning, door schuldeisers aangesproken worden. Met de verklaring van onbeslagbaarheid is de gezinswoning beschermd. Deze bescherming geldt evenwel niet bij grove bestuursfouten.

Voorwaarden?

Zoals steeds zijn aan de verklaring belangrijke voorwaarden gekoppeld:

  • De gezinswoning is enkel beschermd tegen beroepsschulden. Voor schulden die worden gemaakt voor privédoeleinden heeft deze verklaring geen uitwerking;
  • Schulden die ontstaan uit een misdrijf of uit een persoonlijke aansprakelijkheid (zoals bijv. het witwassen van geld) zullen nooit onder het toepassingsgebied van de verklaring kunnen resulteren;
  • De bescherming geldt enkel tegen schulden die zijn gemaakt na de registratie van de verklaring.
  • Gezinswoningen die gehuurd worden, kunnen deze bescherming niet genieten. Daarnaast dient de gezinswoning als hoofdverblijfplaats te worden aangewend.

Invloed van het beroepsgebruik?

Het komt vaak voor dat een deel van de gezinswoning van de zelfstandige ook voor beroepswerkzaamheden wordt gebruikt. Indien minder dan 30% van de woning wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden, zal de verklaring op de volledige woning van toepassing zijn. Indien er echter een groter deel van de woning voor professionele werkzaamheden wordt gebruikt, zal enkel het privégedeelte in aanmerking komen voor de verklaring van onbeslagbaarheid.

Formaliteiten

De verklaring dient te worden opgemaakt bij de notaris. Dit is een kleine moeite maar kan in een belangrijk verschil betekenen voor de zelfstandige en zijn gezin. Deze verklaring beschermt de gezinswoning enkel tegen schulden ontstaan na de verklaring van onbeslagbaarheid.

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel niet om ons te contacteren via ward@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team