Gewijzigde voorwaarden bij opeenvolgende dagcontracten uitzendarbeid.

Wat zijn opeenvolgende dagcontracten?

Opeenvolgende dagcontracten zijn opeenvolgende contracten met een duur van maximaal 24uur. Hierbij wordt geen rekening met een feestdag en/of gewone inactiviteitsdag in de onderneming binnen de categorie waartoe de werknemer behoort.

Wat is gewijzigd vanaf 1 oktober 2018?

Om opeenvolgende dagcontracten te vermijden dient de onderneming voortaan aan te tonen om welke economische reden er wordt gewerkt met opeenvolgende dagcontracten. Er  moet aangetoond worden dat het werkvolume afhankelijk is van externe factoren, het volume sterk fluctueert of gekoppeld is aan de aard van de opdracht.

Bij het begin van elk semester dient de werkgever gedetailleerde informatie te bezorgen over het aantal opeenvolgende dagcontracten in het voorgaande semester en het aantal betrokken uitzendkrachten aan de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging.

De werkgever moet eveneens tijdens de semestriële infomomenten de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging  raadplegen over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten en het gebruiker van  motiveren.

Indien er geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging aanwezig is in de onderneming,  dient deze informatie bezorgd te worden aan het Fonds voor Bestaanszekerheid voor uitzendkrachten.

Evaluatie van het gebruik van opeenvolgende dagcontracten

Er zal voortaan een schriftelijke trimestriële rapportering gebeuren van de RSZ- gegevens aan de Nationale Arbeidsraad. Hierdoor kan er gecontroleerd worden of het gebruik van opeenvolgende dagcontracten al dan niet afneemt.

Indien u meer informatie wenst, wilt u contact opnemen met sally@flamee.be

 

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team