Gewijzigde aanrekening voordeel alle aard voor bewoning op komst

Aangepaste formule berekening VAA

Voorheen was het voordeel alle aard bewoning verschillend  bij een terbeschikkingstelling door een vennootschap enerzijds en de terbeschikkingstelling door een natuurlijke persoon anderzijds. De forfaitaire  berekening van het voordeel van alle aard door een rechtspersoon werd immers vermenigvuldigd met een waarde van 1,25 of 3,8 naargelang het KI lager of hoger is dan 745 EUR.

Onder druk van de rechtspraak zou de regering de wetgeving nog aanpassen in 2018 zodat de discriminatie naargelang het voordeel wel of niet verstrekt wordt door een rechtspersoon wegvalt. Wellicht verdwijnt ook het onderscheid indien het kadastraal inkomen van de woning al dan niet hoger is dan 745 EUR. In de berekeningsformule zal de factor 1,25 en 3,8 verdwijnen en vervangen worden door algemene vermenigvuldigingsfactor 2 dat steeds van toepassing zal zijn, ongeacht wie de woning ter beschikking stelt.

Voorheen

Berekening voordeel alle aard Terbeschikkingstelling door natuurlijke persoon Terbeschikkingstelling door vennootschap
Gebouwde én gemeubileerde onroerend goed Geïndexeerd KI x 100/60 x 5/3 KI ≤ 745 EUR: Geïndexeerd KI x 100/60 x 5/3 x 1,25
KI > 745 EUR: Geïndexeerd KI x 100/60 x 5/3 x 3,8
Gebouwde én niet-gemeubileerde onroerend goed Geïndexeerd KI x 100/60 KI ≤ 745 EUR: Geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25
KI > 745 EUR: Geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8
Ongebouwd onroerend goed Geïndexeerd KI x 100/90 Geïndexeerd KI x 100/90

 

Vanaf 1 januari 2019?

 

Berekening voordeel alle aard Terbeschikkingstelling door natuurlijke persoon Terbeschikkingstelling door vennootschap
Gebouwde én gemeubileerde onroerend goed Geïndexeerd KI x 100/60 x 5/3 Geïndexeerd KI x 100/60 x 5/3 x 2
Gebouwde én niet-gemeubileerde onroerend goed Geïndexeerd KI x 100/60 Geïndexeerd KI x 100/60 x 2
Ongebouwd onroerend goed Geïndexeerd KI x 100/90 Geïndexeerd KI x 100/90

 

Vanaf wanneer…

Er is nog onzekerheid betreffende  de ingangsdatum van de nieuwe formule. Fiscaaltechnisch kan de nieuwe berekening terugwerken tot 1 januari 2018 indien de wetswijziging nog vóór het einde van 2018 gepubliceerd zou worden in het Belgisch staatsblad. Dit kan van belang zijn om de bedrijfsvoorheffing en de sociale bijdragen voor het inkomstenjaar 2018 correct te bepalen. We volgen het voor u op.

Indien u meer informatie wenst, wilt u contact opnemen met roeland@flamee.be

 

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team