Forfaitaire kilometervergoeding voor gebruik eigen wagen

Sommige bedrijfsleiders en werknemers doen op jaarbasis heel wat kilometers voor het werk. Denken we maar aan een klantenbezoek of een bespreking met een nieuwe leverancier. Vaak gaan zij met een firmawagen op pad, maar soms gebeurt dit ook met hun eigen privé-voertuig. Hiervoor kunnen ze een kilometervergoeding ontvangen, die forfaitair bepaald wordt.

Bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding

Het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding wordt elk jaar op 1 juli aangepast. Op heden bedraagt deze 0,3653 EUR per gereden beroepsmatige kilometer. Woon-werkverkeer wordt niet aanzien als beroepsmatige verplaatsingen. Het forfait kan enkel worden gebruikt indien het aantal beroepsmatige kilometers op jaarbasis niet meer bedragen dan 24.000 km. Indien het aantal beroepskilometers deze grens overstijgt, zal de reële kostprijs van de beroepskilometers moeten worden aangetoond. Een hogere kilometervergoeding is mogelijk, maar dan zal u aan de belastingadministratie moeten kunnen bewijzen dat dit hoger bedrag overeenstemt met de werkelijke kostprijs. In de praktijk wordt dan ook meestal voor het bedrag geopteerd dat door de administratie wordt vooropgesteld.

De medewerker of bedrijfsleider in kwestie zal dus een vergoeding uit de vennootschap ontvangen gelijk aan 0,3653 EUR/km x het aantal gereden beroepskilometers. Het bewijs van het aantal gereden beroepsmatige kilometers kan bewezen worden door het bijhouden van een rittenadministratie. Aangezien dit door de fiscus als een compensatie voor kosten wordt aanzien, zal deze vergoeding niet worden onderworpen aan sociale bijdragen of belastingen.

Een kost voor de onderneming

Voor de onderneming die de vergoeding uitbetaalt, wordt dit aanzien als een autokost. De forfaitaire kilometervergoeding bestaat, volgens de fiscale administratie, voor 30% uit brandstofkosten en voor 70% uit andere autokosten. De aftrekbaarheid van de kost wordt dan ook op deze manier bepaald. De aftrekbaarheid van de autokosten is afhankelijk van het type wagen en van de CO2-uitstoot van de wagen. Er zijn ook verschillen in aftrekbaarheid naargelang de onderneming een eenmanszaak of een vennootschap betreft. Deze verschillen worden overheen de tijd meer en meer weggewerkt.

Conclusie

Dit systeem van forfaitaire kilometervergoeding kan in bepaalde gevallen een interessant alternatief zijn voor de bedrijfswagen! Zeker het overwegen waard. Wenst u meer informatie of een specifieke berekening, neem dan zeker contact met ons op.
Wij helpen u graag verder!