Federaal standpunt versoepeld omtrent gesplitste aankoop

De administratie heeft in een nieuwe beslissing omtrent de gesplitste aankoop zijn zienswijze versoepeld. Bij een gesplitste aankoop, waarbij het vruchtgebruik bij overlijden aanwast rijst steeds opnieuw de vraag of er al dan niet successierechten verschuldigd zijn. Hierbij is het van belang of de blote eigenaar kan bewijzen dat de aankoop van de blote eigendom met eigen middelen gefinancierd werd.

Wat is de gesplitste aankoop?

De gesplitste aankoop betekent dat een onroerend goed door verschillende personen wordt aangekocht, waarbij de ene het vruchtgebruik en de andere de blote eigendom koopt. Bij overlijden van de vruchtgebruiker wast het vruchtgebruik aan bij de blote eigendom. Hierdoor verkrijgt de initiële blote eigenaar de volle eigendom van het onroerend goed. De gesplitste aankoop wordt vaak toegepast in de relatie ouder(s)- kind(eren).

Successierechten te betalen?

Op grond van artikel 9 W. Succ.  zal de blote eigenaar successierechten verschuldigd zijn. Dit wetsartikel voorziet in een weerlegbaar vermoeden dat het goed in volle eigendom in de nalatenschap van de vruchtgebruiker aanwezig was en aldus bij wijze van legaat aan de blote eigenaar toekomt. Dit vermoeden kan weerlegd worden door het tegenbewijs te leveren dat er geen ‘bedekte bevoordeling’ van de blote eigenaar is.  Slaagt de blote eigenaar in het weerleggen van het vermoeden, dan zullen er geen successierechten verschuldigd zijn.

Het tegenbewijs kan geleverd worden door het bewijs dat de blote eigenaar de aankoop van de blote eigendom met zijn eigen financiële middelen heeft betaald. In de praktijk worden deze gelden vaak vooraf geschonken de vruchtgebruiker. De vraag rees of dit dan voldoende bewijs betrof om het vermoeden te weerleggen.

Beslissing van de federale Administratie

Op 23 september 2019 heeft de administratie een nieuwe beslissing genomen. Zij meent dat het volstaat dat de verkrijger van de blote eigendom kan aantonen dat hij eigenaar was van de geldmiddelen vóór de aankoop. Het is van weinig belang of deze gelden hem van tevoren geschonken werden door de vruchtgebruiker. Tevens dient de voorafgaande schenking niet onderworpen te zijn aan de registratierechten om te voldoen als tegenbewijs.

Vaste datum van de gesplitste aankoop

Daarentegen neemt de administratie wel het standpunt in dat de schenking een vaste datum moet hebben vóór de aankoop van de blote eigendom. Door de vereiste van vaste datum op te leggen wordt opnieuw de registratie van de schenking opgelegd of dient de schenking te gebeuren voor een buitenlandse notaris. Het lijkt erop dat de vereiste van een vaste datum hier een vergissing is in de beslissing van de federale administratie.

Indien u bijstand of meer informatie wenst hieromtrent, kan u ons steeds contacteren.

Wij helpen u graag verder!