Een dividend ontvangen zonder 30% roerende voorheffing?

Vrijstelling 30%?

In principe wordt op het uitkeren van een dividend steeds roerende voorheffing ingehouden. Het algemene tarief bedraagt 30% en kan in bepaalde situaties worden verlaagd tot 20% of 15%. Sinds 1 januari 2018 bestaat er een beperkte vrijstelling van roerende voorheffing op uitgekeerde dividenden.

Vanaf inkomstenjaar 2018 worden dividenduitkeringen tot een bedrag van 640,00 EUR vrijgesteld van roerende voorheffing. Voor 2019 werd dit bedrag opgetrokken tot 800,00 EUR, een besparing van 240 EUR per belastingplichtige.

Stel dat u in 2018 een dividend hebt ontvangen uit uw BV, dan werd er roerende voorheffing  ingehouden en doorgestort aan de FOD Financiën. Bij een uitkering van bv.  1.000 EUR dividend waarop 30% voorheffing werd ingehouden, ontving u privé 700 EUR.

De  vrijstelling verkrijgt u niet onmiddellijk. De roerende voorheffing dient u te verrekenen in uw aangifte personenbelasting van het aanslagjaar 2019. Van die 300 EUR betaalde roerende voorheffing kunt u voor 2018 maximaal 192 EUR  (640  EUR x 30% ) verrekenen met uw aangifte.

Deze vrijstelling geldt per belastingplichtige, dus per aandeelhouder die een dividend ontvangt. De vrijstelling dient zelf aangevraagd via de belastingaangifte personenbelasting.

Welke dividenden?

In principe komen alle dividenden uit aandelen in aanmerking voor de vrijstelling, behalve de dividenden van beleggingsfondsen of dividenden uitgekeerd via juridische constructies die onderworpen zijn aan de Kaaimantaks. Zo komen bijvoorbeeld dividenden uit beursgenoteerde individuele aandelen die aangehouden worden als belegging, in aanmerking voor de vrijstelling.

Dit systeem is ook van toepassing op dividenden die u als aandeelhouder-bedrijfsleider uit uw eigen vennootschap aan uzelf uitkeert.

Interessant is dat u zelf kan kiezen op welke dividenden u de vrijstelling toepast. Zo is het interessanter om de vrijstelling te vragen voor dividenden uit privé beleggingen  belastbaar aan 30%, indien de dividenden uit uw eigen vennootschap aan 15% roerende voorheffing worden belast. Er zijn mogelijkheden tot optimalisatie.

Indien u bijstand of meer informatie wenst hieromtrent, kan u contact opnemen via  ewoud@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team