Dienstencheques voor en na het Vlaams regeerakkoord

Via de dienstencheques kan u aan een voordelig tarief iemand betalen voor de ondersteuning bij huishoudelijke taken. Het is dankzij de financiële bijdrage van de Vlaamse Overheid dat dit betaalmiddel interessant wordt. De bedoeling van deze cheques is om laaggeschoolde arbeidskrachten makkelijker aan het werk te zetten en om het zwartwerk in de schoonmaaksector tegen te gaan.

Activiteiten

De toegelaten activiteiten waarvoor je arbeiders met dienstencheques kan betalen, zijn nauwkeurig omschreven. Het gaat om werk in de privésfeer bij de gebruiker thuis of buitenshuis: onder meer schoonmaken, wassen, strijken en boodschappen doen. Hier vindt u meer informatie over de activiteiten.

Kost en fiscaal voordeel

Met één dienstencheque betaal je voor 1 uur huishoudelijk werk. De aankoop van een dienstencheque kost u 9 euro per stuk.

In het jaar van aankoop kan u bovendien genieten van een belastingaftrek van 30% van de aankoopwaarde. Dit brengt de werkelijke kost voor een dienstencheque op slechts 6,30 euro per stuk.

Merk op dat de belastingvermindering slechts kan gebruikt worden voor een beperkt aantal cheques. Voor inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) kwamen de eerste 163 dienstencheques in aanmerking voor de fiscale aftrek, voor inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) ligt de grens op 167 dienstencheques. Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op deze belastingvermindering, maar dan dienen ze ook elk apart zich aan te melden en de dienstencheques te bestellen.

Nieuwe Vlaamse regeerakkoord

Een opmerkelijke maatregel in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is echter dat de dienstencheques duurder zullen worden. Zo zal de fiscale aftrekbaarheid van de cheques dalen van 30% naar 20%. Een dienstencheque zal u bijgevolg 7,20 euro kosten in plaats van 6,30 euro. De ingang van deze nieuwe maatregel is nog niet gekend, maar dit zal vermoedelijk vanaf 1 januari 2020 zijn.

Indien u bijstand of meer informatie wenst hieromtrent, kan u met ons contact opnemen.

Wij helpen u hierbij graag verder.