Auteursrechten ook iets voor u?

Schilderijen, foto’s, literatuur, muziek, maar ook webpagina’s, het design van meubelen, syllabi,  en computerprogramma’s… zijn werken die in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming.  Het gebruik van een werk is dan enkel toegelaten indien de voorafgaande toestemming van de auteur werd verkregen.

Auteursrechten zijn al lang geen uitsluitend voorrecht meer voor auteurs, scenarioschrijvers en andere creatieve beroepen. Creativiteit leunt immers steeds meer aan bij innovatie en onderzoek en ontwikkeling.  Dit geeft dan weer mogelijkheden tot het gebruik van fiscale stimuli zoals een gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing, het gebruik van innovatieaftrek en… auteursrechten. Elke prestatie die een creatieve inbreng met zich meebrengt, kan onder deze noemer vallen. De creatieve inbreng moet uiteraard wel origineel zijn en op een bepaalde wijze kunnen worden uitgedrukt. Zo kunnen bijvoorbeeld architecten, ICT-specialisten, softwareprogrammeurs, designers,.. gebruik maken van auteursrechten.

De Inkomsten uit auteursrechten voor zelfstandigen worden sinds 1 januari 2008 beschouwd als een zogenaamd roerend inkomen tot een bruto bedrag van maximaal € 61.200 voor het inkomstenjaar 2019. Daarenboven is er een interessant kostenforfait van toepassing op het ontvangen inkomen. Het saldo is onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 15% die rechtstreeks wordt ingehouden door de schuldenaar van het auteursrecht. De schijf auteursrechten boven de € 61.200 wordt beschouwd als beroepsinkomsten. Dit deel wordt toegevoegd aan de andere beroepsinkomsten en ondergaat dus een hoge belastingdruk.

Elke natuurlijke persoon, zowel de auteur als zijn rechthebbenden, kan gebruik maken van auteursrechten.

Essentieel is dat de toekenning van auteursrechten verantwoord en goed onderbouwd  is. Het is niet de bedoeling de beroepsinkomsten te vervangen door auteursrechten.  Vanzelfsprekend  komen er administratieve formaliteiten bij kijken; een auteurscontract, de roerende voorheffing dient ingehouden en doorgestort, BTW verplichtingen,…  Vanzelfsprekend ontzorgen wij u van deze administratieve taken.

Wilt u weten of dit gunstregime ook voor u tot de mogelijkheden behoort?

Aarzel niet om contact op te nemen via roeland@flamee.be

 

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team