Afkoop van studiejaren voor een hoger pensioen

De federale overheid heeft in het verleden de regularisatie van studiejaren mogelijk gemaakt. Dit betekent dat u de eventuele jaren die u aan het hoger of universitair onderwijs hebt gestudeerd, kunt laten meetellen bij de berekening van uw wettelijk pensioen. De jaren die worden afgekocht, hebben wel enkel maar een invloed op de hoogte van het bruto pensioen. Deze afkoop beïnvloedt niet het moment waarop u met wettelijk pensioen kan gaan. De jaren die in aanmerking komen, worden beperkt tot de normale studieduur om een bepaald diploma te behalen.

Wat is de kostprijs?

Met de regularisatie van deze studiejaren gaat wel een kostprijs gepaard. Afhankelijk van uw specifieke situatie kan de afkoop van studiejaren een gunstige dan wel ongunstige investering zijn. Tot 30 november 2020 geldt nog een overgangsmaatregel. Vanaf 1 december 2020 zal de afkoop significant duurder worden. Het is aldus belangrijk om nu te kijken of dit voor u een gunstige impact kan hebben.

Concreet betaalt u tot 31 december 2020 per studiejaar dat u wenst af te kopen een forfaitair bedrag van 1.529,96 EUR. Dit bedrag is echter wel aftrekbaar in uw personenbelasting, waardoor het netto bedrag ietwat lager zal liggen, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Wat is de verhoging van het pensioen?

Tegenover deze kostprijs staat een bruto pensioenverhoging van ongeveer 271 EUR (voor een alleenstaandenpensioen) of ongeveer 340 EUR (voor een gezinspensioen) bruto per afgekocht studiejaar op jaarbasis. Ook hier zal het netto-voordeel afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie van de belastingplichtige.

Conclusie

Het voordeel van de bruto pensioenverhoging dient afgewogen te worden tegen de initiële kostprijs van de afkoop van de studiejaren. In bepaalde gevallen kan deze investering een mooie financiële meevaller betekenen voor de pensioengerechtigde. Zeker indien er nog kan worden genoten van de gunstige overgangsmaatregel.

Overweegt u een afkoop van uw studiejaren? Contacteer ons en wij helpen u graag bij het nemen van een weloverwogen beslissing.