Actief in de bouw? Aandacht voor de nieuwe verzekeringsplicht!

In de bouwsector bestaat de  10-jarige aansprakelijkheid voor gebreken in bouwwerken. Sinds 2007 zijn  enkel architecten verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.   Vanaf 1 juli 2018 moeten  echter ook de bouwpromotoren,  aannemers en andere dienstverleners zich verplicht laten verzekeren indien zij actief zijn in de woningbouw.

Hiermee is enerzijds  een discriminatie tussen architecten en andere dienstverleners in de bouwsector weggewerkt  (arrest Grondwettelijk Hof dd. 12/07/2007) en anderzijds is de consument beter beschermd in geval van faillissement van de aannemer na aanvaarding van de werken.

De verzekeringsplicht dekt  enkel de stevigheid, stabiliteit en waterdichtheid van gesloten ruwbouw en er is  geen waarborg voorzien voor lichte verborgen gebreken. Het betreft werken aan gebouwen voor bewoning  waar er een tussenkomst van een architect vereist is.

Er wordt verwacht dat de bouwactoren de extra kost zullen doorrekenen aan hun klanten waardoor de prijzen van de huizenmarkt zullen stijgen zoals in Frankrijk het geval was. Om dit te vermijden heeft de overheid volgende beperkingen toegevoegd aan deze nieuwe verplichting:

  • De verzekering geldt enkel voor woningen;
  • De minimale dekking bedraagt 500.000,00 EUR per schadegeval;
  • Een aantal schadevormen, zoals esthetische en zuiver immateriële schade, zijn uitgesloten;
  • Voor aanvang van de werken moet een verzekeringsattest aan de bouwheer en architect afgegeven worden

De verzekeringsplicht zal van toepassing zijn op alle bouwwerken die binnen het materieel toepassingsgebied ervan vallen en waarvoor een definitieve stedenbouwkundige vergunning zal afgeleverd worden na 1 juli 2018.

Indien u actief bent in de woningbouw heeft u dus nog een  jaar de tijd om u voor te bereiden en de correcte verzekering af te sluiten. Wanneer u moeite ondervindt om de verzekering af te sluiten, kunt u terecht bij het tariferingsbureau dat de verzekeringsvoorwaarden moet vastleggen en u alsnog een aanbod zal doen. Deze mogelijkheid is er slechts op voorwaarde dat u reeds langs bent geweest bij drie verschillende verzekeringsmakelaars.

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via stijn@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team