Aanvraag compensatiepremie en hinderpremie voor 30 juni 2020

De Corona-crisis brengt helaas, naast de gezondheidsmalaise, ook verregaande economische consequenties met zich mee. De overheid tracht hieraan tegemoet te komen onder de vorm van steunmaatregelen. Ons kantoor probeert u steeds, via onze nieuwsbrieven en website, op de hoogte te houden van de verschillende maatregelen die de overheid neemt. Zo berichtten wij ook omtrent de Corona-hinderpremie en de Corona-compensatiepremie.

DEADLINE AANVRAAG COMPENSATIEPREMIE EN HINDERPREMIE: 30 JUNI 2020

De Corona-compensatiepremie kan worden aangevraagd zodra uw onderneming door de Corona pandemie wordt geconfronteerd met een omzetverlies van 60%. U dient hiervoor de periode 14/3/2020-30/4/2020 te vergelijken met dezelfde periode vorig jaar. De aanvraag kan gebeuren via de website van Vlaio. De éénmalige premie bedraagt 3.000 EUR. Deze premie kan worden aangevraagd door vennootschappen, zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep met een beroepsinkomen in 2019 hoger dan 13.993,78 EUR. Voor zelfstandigen in bijberoep met een beroepsinkomen in 2019 tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR, en minder dan 80% tewerkgesteld als loontrekkende, bedraagt de premie 1.500 EUR.

De Corona-hinderpremie kan worden aangevraagd door ondernemingen die over een fysieke locatie beschikken die verplicht door de overheid werd gesloten. Dit omvat bijvoorbeeld horecazaken, winkels… De premie bedraagt 4.000 EUR + een extra premie van 160 EUR per dag sluiting vanaf 6 april 2020. Deze hinderpremie kan worden aangevraagd via Vlaio door vennootschappen, zelfstandigen in hoofdberoep en bijberoepers die minstens evenveel sociale bijdragen betalen als iemand in hoofdberoep.

Verschillenden onder u zullen op heden reeds één van deze premies hebben ontvangen. Indien dit nog niet het geval is, en uw onderneming hiervoor in aanmerking komt, kan de aanvraag gebeuren via de website van Vlaio. Merk op dat u slechts tijd heeft tot 30 juni 2020 om deze aanvraag in orde te brengen.

Geef gerust een seintje indien wij u hierin kunnen bijstaan. Dit kan via ward@flamee.be .